top of page

1:1-feedback som nøgle til succes

En leders evne til at bruge individuel feedback konstruktivt har en stor effekt på både trivsel og produktivitet i enhver organisation

En velfungerende feedback mellem leder og medarbejder kan gavne begge parter og virksomhed,

Relationerne mellem mennesker i enhver organisation er afgørende for trivsel og produktivitet. Det kan således aflæses direkte på de centrale bundlinjer, hvorvidt de fungerer godt eller dårligt.


Relationer er det, der er mellem mennesker. Det er møderne, samarbejdet, overleveringen og feedbacken. Det er måden, som vi sammen er til stede i et fællesskab. Det er noget, som vi har tusindvis af års læring i som mennesker og samtidig er en af de tilbagevendende, komplekse problemstillinger, som vi stadig udfordres af.


Relationer kommer med konstante faldgruber og potentiale.


Det ved de fleste ledere (og mennesker generelt) ganske udmærket, når jeg møder dem i mit daglige arbejde. Alle kan på egen krop mærke, hvad prisen er, når relationen er dårlig, og modsat glæden, når relationen er god.


Når det gælder feedback, er det en vigtig del af velfungerende relationer på en arbejdsplads og det er en essentiel del af lederrollen. Det var det, da jeg fik lederansvar første gang, og det er det stadig. Det er også en afgørende brik til organisationens evne til at udvikle sig, og etablere et arbejdsmiljø med engagement og produktivitet.


Det er også en gevinst for lederen selv. Velfungerende feedback letter således presset, så det over tid skaber luft omkring ledelsesopgaven, hvilket gør det nemmere at have overblik og dermed prioritere og træffe beslutninger. Der er således nok af gode grunde til at prioritere feedback i organisationer, og gøre det til et konstruktivt bidrag til kulturen.


Der findes adskillige feedback-modeller, og langt de fleste kan gøre en positiv forskel, når de bliver integreret i hverdagen. Jeg vil her hverken fremhæve den ene eller den anden her, men i stedet fokusere på nogle af de elementer, der er afgørende for at feedback-modellerne fungerer.


PSYKOLOGISK TRYGHED

Feedback vil altid være påvirket af rammen, som den gives i. Det betyder, at uanset hvor gode intentionerne er, så påvirkes udbyttet af, hvor trygge rammer, som den gives i. I et miljø med utryghed øges risikoen for at feedback filtreres negativt. Feedback er som udgangspunkt forbundet med sårbarhed, fordi både afsender og modtager har noget på spil, når den gives. Det er en af grundene til, at feedback har en tendens til at blive overfladisk eller negligeret.


FÆLLES SPROG

Feedback kræver, at både afsender og modtager kommunikerer på samme bølgelængde. Det vil sige, at man er enig om, hvad og hvordan dialogen er, og at den sker med udgangspunkt i en fælles forståelse. Hvis både afsender og modtager kommunikerer fra hver sit hjørne i stedet for at mødes på midten, så øges risikoen for misforståelser.


BLIK PÅ BOLDEN

Feedback kan bevæge sig fra at være professionel til personlig til privat. Jo tættere på privat det bliver, jo mere sårbart bliver det. Samtalen bliver vanskeligere og udbyttet kan blive mere mudret. På en arbejdsplads handler feedback oftest om konkret ageren i arbejdsopgaver og ligger altså på det professionelle niveau. Bevæger den sig unødigt over i den personlige eller private sfære kan det udfordre motivation og handlekraft.


KONSTRUKTIVT FOKUS

Feedback handler om at gøre noget bedre. Det handler altså ikke om at slå nogen oven i hovedet. Medarbejderen har kompetencer og styrker, der skal bruges for at gøre noget anderledes eller bedre, og det er afgørende at der er bevidsthed om disse, så fokus er på løsninger og medarbejderens positive styrker og kompetencer til at handle på dem.


OPFØLGNING

Feedback skaber fundament for at korrigere eller ændre noget i hverdagen til det bedre. Det stiller store krav til engagementet, og dette styrkes, når der er løbende opfølgning med fokus på støtte i handlinger. Det er altså lederens mulighed for at styrke medarbejderens mulighed for at lykkes.


Når I vælger at gå med en etableret feedback-model eller udarbejder jeres egen, så inddrag alle aktørerne i den, så den bliver allemandseje. Ud over at det støtter mulighederne for et fælles sprog og udgangspunkt, så letter det også prioriteringen af det. Det er således nemmere at etablere et engagement til at gøre det til en fast del af kulturen, når alle tager ansvar for det. Det betyder samtidig, at feedback også kan integreres i andre relationer og dermed styrke samarbejde og udvikling i hele organisationen.


Skal I have sat fokus på feedback i jeres virksomhed, organisation eller team, hvad enten det er kollektiv eller individuel feedback, så er du meget velkommen til at kontakte mig. Den indledende samtale er uforpligtende og gratis.

Comments


Future Being_logo6.png
Modtag min INSPIRATIONSMAIL
1 ny artikel med inspiration - direkte i din mailboks hver 14. dag

Tak for din tilmelding

bottom of page