top of page

5 fejl du bør undgå, hvis du vil udvikle dig selv

Sådan finder du balancen mellem hverdagens krav og investeringen i dig selv

Hverdagen buldrer afsted i højt tempo og gør det svært at investere i sig selv.

At opleve personlig succes og udvikling er en udfordring, uanset hvor du er i livet eller hvilken rolle du indtager.

Som coach møder jeg i mine samtaler med mennesker både frustrationerne, de oplevede begrænsninger og de umulige valg, der synes at opstå på daglig basis. Det er, som om balancen mellem at levere på umiddelbare krav og ønsket om at investere i sig selv, er umulig at opnå, og sidstnævnte er typisk taberen.

"Jeg skal også lige nå dette og dette, før jeg kan begynde at se på mine egne muligheder."

Det, der skal nås, er så ofte en meget lang liste af opgaver, der opstår kontinuerligt og altid opleves som vigtige eller hastende.

Jeg har flere gange hørt mantraet om, at hvis du ikke lykkes med det, som du gerne vil, så er det, fordi du ikke vil det nok. Med andre ord lyder der en indre kritisk stemme, der fortæller, at din personlige udvikling åbenbart ikke er vigtigt nok til at kunne prioriteres. I praksis fordobler det problemet, fordi du godt ved, at din frustration og følelse af uforløsthed bunder i en manglende evne til at vælge dig selv til, men nu fortæller du så også dig selv, at det - og altså dig selv - ikke er vigtig nok. Det er derfor ikke usædvanligt at der bag ved frustrationen over manglende rum til selvudvikling og læring opstår sprækker i selvværdet.

Der er flere faktorer, der negativt påvirker mulighederne for selvudvikling og læring. Nogle af dem er individuelle og nogle er mere generelle.


Her er fem af de mere generelle fejl, som du bør være opmærksom på i hverdagen. De er med til at give dig dårligere betingelser for at udvikle dig selv og vokse i den retning, du drømmer om.


Kløft mellem intention og handling Mange af os kan godt lide at støtte andre i deres udvikling, men vi glemmer ofte at prioritere vores egen. Det vil sige, at vi kan være drevet af personlig udvikling, men forløser den udenfor os selv, hvilket kan skabe en oplevet kløft mellem det, vi siger, og det, vi gør.


Konsekvensen er, at du får sværere betingelser for at forbedre dine egne færdigheder og nå dine fremtidige mål. Det kan på sigt betyde, at du er med til at skabe udvikling rundt om dig, men gradvist bliver dårligere og dårligere til netop det, fordi dit udgangspunkt forringes over tid.


Løsning: Sig det højt En investering i dig selv er også at tage ansvar for dig selv, hvilket kan opleves svært at rumme, når der i hverdagen er så meget andet ansvar, der også skal rummes. Det er således ofte en prioritering af ansvar, der ender som en del af udfordringen. Hvis du vælger at tale højt om dit udviklings- eller læringsmål vokser ansvarsfølelsen for dette, hvilket rykker ved den etablerede prioriteringsrækkefølge. Det har samtidig de sidegevinster, at du får omverdenen med som potentiel støtte og netværk til at bevæge dig i den retning, som du har sat dig for, ligesom du kan inspirere andre til at gøre det samme.


Tidsfælden "Jeg har ikke tid" er uden sammenligning den forhindring, som flest taler om, når det kommer til problemet med at investere i sin egen udvikling.


Problemet er, at det bliver en sandhed, som begrænser din handlefrihed. Hvis automatsvaret er manglende tid, slipper du for at tage stilling til, hvordan du bruger den tid, du har, og du mister dermed også muligheden for at ændre noget. I praksis kommer der aldrig et tidspunkt, hvor der er tid, eller et perfekt tidspunkt.


Løsning: Mikrolæring Du behøver faktisk ikke bruge mange timer på din egen udvikling. Det handler ikke om, hvor meget tid du bruger, men at du bruger tid. Selv hvis det blot er nogle få dedikerede minutter hver dag. Afdæk, hvornår du faktisk har nogle minutters pause, og brug dem til bevidst at læse en artikel, et blogindlæg eller se en video og reflekter derefter over, hvad du tager med fra netop dét. Ligegyldigt omfanget kan små og vedvarende inputs og inspiration over tid føre til markant læring og udvikling.


Rutiner Det er nemt at falde ind i daglige rutiner og dermed forstærke det eksisterende fremfor at betragte og udfordre det, hvilket er vejen til personlig udvikling og læring.


Der er tryghed i det kendte, hvilket opleves endnu mere dragende, når du står i en hverdag med pres og mange opgaver. Problemet er, at det også fastholder dig i et personligt og fagligt status quo, som i nogle sammenhænge opleves som at løbe i et hamsterhjul.


Løsning: Træd ud af det velkendte Udvikling opstår hver eneste gang, du dypper tæerne uden for din vante ramme. Indtryk og input er anderledes, når du taler med mennesker uden for din normale omgangskreds eller lytter til podcasts om emner, der ligger uden for din egen faglighed. Det kan starte med noget så enkelt som at sidde et andet sted i kantinen eller skifte indholdet på det, der spiller fra bilradioen på vej til og fra arbejde.


Ubevidst overvældethed

Udvikling og læring kræver ledig kapacitet. Det er simpelthen ikke muligt at vælge noget nyt til, hvis pladsen allerede er optaget. Som mennesker er du udstyret med den begrænsede kapacitet, som ligger i at være ét menneske. Det betyder, at alt det, der bevidst og ubevidst fylder dig op, samtidig tager plads fra noget andet, da der ikke er uendeligt med kapacitet.


Problemet er, at alt hvad der sker rundt om dig flyder ind og jo mindre bevidst du er om det, jo mindre kontrol har du over det. Det betyder, at du kan stå i en situation, hvor du SKAL rigtigt meget, men KAN mindre, og dermed også har svært ved at kunne vælge dig selv til.


Løsning: Begræns negative påvirkninger

Livet er fuld af mikropåvirkninger, der æder af den ledige kapacitet, og derfor styrkes vejen til læring og udvikling ved at mindske dem. Påvirkningerne, der kan kategoriseres som mikrostressorer, er alt fra lyd, lys, mennesker og små, meningsløse hverdagsopgaver. Ved at blive bevidst om dem, og begrænse dem eller korrigere dem, øges den ledige kapacitet. Kunsten er så at prioritere den vundne kapacitet til bevidste tilvalg, der styrker udvikling og læring.

Manglende selvrefleksion

Når fokus ligger i verden rundt om én, så er der naturligt mindre fokus rettet indad. Der bliver mindre selvrefleksion, der er en væsentlig faktor i personlig udvikling og læring.


Problemet er, at det bliver sværere at lytte og mærke sig selv over tid, og dermed bliver den voksende indre frustration mere og mere diffus og svær at afkode. Det betyder, at du får sværere ved at prioritere dig selv, for du ved ikke nødvendigvis, hvad du præcist har brug for. Du kan så forfalde til løsninger, der kun kortvarigt giver følelsen af, at du har valgt dig selv til, men i virkeligheden har du ikke givet dig selv det, som du faktisk har brug for.

Løsning: Reflekter over din handlinger og valg

Du behøver ikke starte din udvikling eller læring med at sætte et mål, men i stedet starte med at se på dit udgangspunkt. Jo mere tydeligt det er, jo bedre forudsætninger har du for at definere et givende næste skridt i din egen udvikling. Det kan eksempelvis være gennem daglig journaling, hvor du for dig selv skrive dine tanker om dagen og de indsigter, som du har fået.Har du en oplevelse af, at du sidder fast og det er svært at finde vejene eller de små skridt, der kan sætte dig fri, så er du meget velkommen til at kontakte mig via kontaktformularen i bunden af denne side. Den indledende samtale er gratis og uforpligtende.

Comments


Future Being_logo6.png
Modtag min INSPIRATIONSMAIL
1 ny artikel med inspiration - direkte i din mailboks hver 14. dag

Tak for din tilmelding

bottom of page