top of page

Den væredygtige vej til (nemmere) beslutninger

Livet er en lang række af dilemmaer, paradokser og komplekse valg, hvilket stiller store krav dit udgangspunkt for at agere på dem


Det er svært at være menneske, og en af de ting, jeg ofte møder hos mennesker i mit daglige virke, er den generelle udfordring at befinde sig i en konstant tilstand af valg. Listen over ting, der skal tages stilling til i en helt almindelig hverdag, kan opleves overvældende.


Grundlæggende har livet altid været skabt gennem valg, men forskellige komponenter gør, at det i dag kan opleves voldsommere end for bare en eller to generationer siden.


Det handler om betingelserne for beslutninger. Vi befinder os i en tid med flere muligheder. Sandkassen, vi lever i, er blevet større, og sandkornene flere og mere nuancerede. Dette er på papiret øget frihed. Du kan bygge, lige hvad du vil, så stort som du vil, og lige præcist på din måde.


På papiret, for alt er naturligvis ikke muligt, og faktisk er begrænsningen ikke kun fysisk, men også menneskelig.


I praksis er du som menneske ikke bygget til at agere med et meget stort antal valgmuligheder. Du er skabt til fokus, og én tanke, en handling, en følelse ad gangen. Ud fra et biologisk synspunkt giver det god mening, for du kan også kun være tilstede fysisk ét sted ad gangen og skal så have hele din menneskelige pakke af kompetencer til rådighed lige der.


Verden omkring os rummer ikke den samme begrænsning, så sandkassen vokser grænseløst, og med det stiger kompleksiteten, nuancerne, perspektiverne og konsekvenserne.


Du skal altså i praksis rumme mere, hvis du vil agere bedre i en mere "uendelig" verden. Det kræver mere ledig mental kapacitet end nogensinde, og det er her væredygtighed er et mindset, der kan gøre en forskel.


Væredygtighed handler om at være god til at være menneske.


Beslutningskompetencen er indbygget i det at være menneske, og det er evnen til at folde den ud i en verden, der er dynamisk og rummer langt flere valg, som bliver udfordret.


Du kan ikke ændre på den kendsgerning, at du er menneske, så den bedste vej er at styrke dit udgangspunkt, og når det kommer til beslutningsevnen, så handler det i høj grad om den ledige, mentale kapacitet.


Når du skal træffe et valg, så skal du på en og samme tid favne mindst to mulige udfald. Det gør sig dog kun gældende, hvis du kender det præcise udfald af de to valgmuligheder. Sådan er det sjældent. Ofte er der så mange nuancer, at hjernen skal rumme langt flere potentielle scenarier, og jo færre fakta, som du har til din rådighed, jo flere potentielle udfald.


Det er derfor, at vi oplever det langt mindre problematisk at skulle træffe beslutninger på et oplyst grundlag. Men det kan blive en ond spiral, fordi indsigt og viden i sig selv kræver en grad af ledig kapacitet.


Det er en af årsagerne til, at et overvældet menneske sjældent har adgang til en ny løsning på tilstanden. Der er kun adgang til allerede lagrede strategier, hvilket ikke altid er den bedste. Det kan blandt andet handle om at ty til slik eller alkohol eller trække sig fra relationer.


Verden er således blevet et svært sted at være menneske, men verden kan kun ændres af os selv, og kræver derfor at vi starter med at give os selv bedre betingelser for at gøre det. Vi skal kunne træffe bedre beslutninger i en kompleks verden.


For at hjælpe med at etablere ledig kapacitet og gøre det lettere at træffe beslutninger i denne komplekse verden, er det vigtigt at arbejde med dit mentale, fysiske og emotionelle udgangspunkt.


Her er nogle konkrete skridt, som du kan tage, og som giver dig bedre betingelser for at agere i en kompleks verden.


Mindfulness og meditation: Træning i mindfulness og meditation kan hjælpe med at skabe mere mental klarhed og øge din evne til at fokusere. Det giver dig mulighed for at være mere til stede i øjeblikket og reducere stress, hvilket frigiver ledig kapacitet.


Prioritering: Lær at prioritere dine opgaver og beslutninger. Identificer, hvad der virkelig er vigtigt for dig, og lad de mindre vigtige ting falde til siden. Dette giver dig mulighed for at rette din opmærksomhed og kapacitet mod det, der betyder mest.


Teknologisk afvænning: Reducer din tid på sociale medier og skærme. Det konstante bombardement af information kan overvælde din hjerne og forhindre dig i at tænke klart. Skab i stedet tid til offline-aktiviteter.


Fysisk træning/motion: En sund krop støtter en sund hjerne. Blandt andet fordi hjernen er en fysisk del af din krop, men fordi det samtidig aflaster hjernen, når du flytter dit fokus ned i kroppen.


Delegering: Accepter, at du ikke altid behøver at træffe alle beslutninger selv. Deleger opgaver og ansvar, når det er muligt, og stol på dine kolleger og relationer. Dette frigiver din mentale kapacitet til mere afgørende beslutninger.


Søvn: Prioriter søvn og sørg for at få tilstrækkelig hvile. En veludhvilet hjerne er bedre rustet til at tackle udfordringer og tage kloge beslutninger.


Selvrefleksion: Brug tid på at reflektere over dine tidligere beslutninger og resultater. Betragt både det mentale aspekt, men også de emotionelle og fysiske aspekter. Dette kan hjælpe dig med at forbedre din beslutningsproces ved at lære af tidligere erfaringer og i processen opnå mere selvforståelse.


Mentorship, rådgivning og coaching: Søg rådgivning fra erfarne personer, coaches eller mentorer, der kan give dig indsigt og perspektiv på komplekse beslutninger. De kan hjælpe med at etablere et rum, hvor du har nemmere ved at overskue muligheder og valg.


Skriv: Hold en journal, hvor du nedskriver dine tanker, mål og beslutninger. Dette kan hjælpe med at organisere dine tanker og identificere mønstre i din beslutningsproces. Skriver du i hånden trækker det samtidig hjernen ned i tempo, hvilket styrker dens evne til at reflektere.


Husk, at det at blive bedre til at træffe beslutninger og håndtere kompleksitet er en løbende proces. Det kræver bevidst arbejde og vedvarende opmærksomhed, men de ovennævnte skridt kan hjælpe dig med at opbygge den nødvendige, ledige mentale kapacitet til at navigere i en kompleks verden med større klarhed.

Commentaires


Future Being_logo6.png
Modtag min INSPIRATIONSMAIL
1 ny artikel med inspiration - direkte i din mailboks hver 14. dag

Tak for din tilmelding

bottom of page