top of page

Dit emotionelle kompas til øget væredygtighed

Væredygtighed kræver en emotionel selvindsigt, som kan være svær at få hul på, men til gengæld bærer med sig en enorm frigørelse af handlekraft og -frihed

Den emotionelle kapacitet kræver et personligt kompas at kunne navigere konstruktivt i og med.

En af de dele af væredygtighed, som jeg ofte oplever mest modstand på, er den emotionelle kapacitet.


Følelser er en vanskelig størrelse, og ikke noget, som vi automatisk trænes i hver eneste dag. Faktisk er følelser ofte noget, som forsøges at holdt i udstrakt arm i mange af de sammenhænge, vi befinder os i.


Det er ikke noget, der tales om på arbejdspladsen, i omklædningsrummet eller ved vejfesten. Vi kan sagtens tale om vores arbejdsopgaver, og til dels også om vores fysiske helbred, men vores følelsesliv er efterladt som et privat anliggende.


Det betyder, at vi kun kan forholde os til vores følelser med de redskaber og det sprog, som vi har indeni. Er det begrænset, så bliver vores oplevede råderum også begrænset. Vi har sværere ved at forstå os selv og svært ved at regulere vores følelser på en konstruktiv måde, når sproget mangler.


Dette er en, i min optik, væsentlig årsag til at der er voksende ensomhed. Du er den eneste, der kender dine følelser, så hvis du ikke forstår dem eller har et sprog at knytte til dem, så kan du heller ikke dele dem. Er der så samtidig tale om svære og ubehagelige følelser, så bliver det endnu vanskeligere.


Følelserne er en væsentlig del af at være god til at være menneske, fordi det er en essentiel del af os. Dermed lige så vigtig en del af væredygtighed som vores mentale og fysiske kapacitet. Vi skal forholde os til følelserne, hvilket på den ene side kan være en lang og vanskelig proces, men på den anden side bærer med sig en enorm frigørelse.


VÆREDYGTIGHED - at være god til at være menneske. Således give sig selv de bedst mulige betingelser for blandt andet læring, udvikling, overblik og kreativitet gennem ledig mental, fysisk og emotionel kapacitet

Jeg har hjulpet flere med at etablere fundament til at være god til at være. Ikke fordi de havde et konkret mål, men simpelthen fordi, at de havde brug for en oplevelse af at have sig selv bedre til rådighed i dagligdagen. Dette fundament kan så fungere som afsæt til at lykkes med konkrete ambitiøse planer eller til at stå stærkere i nuet.


Og det er lige præcis, hvad væredygtighed kan. Jo bedre dit udgangspunkt, jo større sandsynlighed for at dit afsæt bliver godt og dermed kan du bevæge dig langt bedre i det, der sker her og nu og flytte dig fremad. Det gælder både mentalt, fysisk og emotionelt. Alle tre kapaciteter bærer med sig potentialet til fremdrift, forandring, læring og udvikling, men kan også være stopklodser på samme, når du rammer din begrænsning.


I takt med at du bliver klogere på dine egne følelser, kan du håndtere dem og agere konstruktivt med dem. Du råder over et gradvist mere tydeligt, emotionelt kompas, hvor følelserne kan hjælpe dig i din valgte retning i stedet for at slå dig ud af kurs. Det sidste er det, der ofte sker, når følelserne får frit løb.


Du kommer aldrig til at kunne diktere dine følelser, fordi de stempler ind hurtigere end dine tanker, men du vil kunne aktivere og påvirke dem konstruktivt. Dermed også hjælpe dig til at være god til at være.


Er du nysgerrig på, hvordan væredygtighed kan frigøre handlekraft og -frihed i dit liv, så er du meget velkommen til at kontakte mig via kontaktformularen nederst på siden. Alle henvendelser er fortrolige, og den indledende samtale er helt uforpligtende.

Future Being_logo6.png
Modtag min INSPIRATIONSMAIL
1 ny artikel med inspiration - direkte i din mailboks hver 14. dag

Tak for din tilmelding

bottom of page