top of page

Hjælp, min faglighed bliver tromlet

En rutineret kommunikationschef er klar til at smide håndklædet i ringen. ”Hvordan holder jeg fast i min faglighed?”

Hvad gør jeg, hvis min faglighed hele tiden bliver kørt over.
Hvad gør man, hvis man er den faglige kompetence, men hele tiden føler, at det ikke anerkendes.

Jeg er så heldig, at jeg taler og hjælper rigtigt mange mennesker i kommunikations- og mediebranchen. Det er dem, der hver eneste dag møder op for at bygge bro mellem mennesker og strategi. Dem, der forsøger at skabe meningsfuldhed på de indre linjer og tydelighed på de ydre.


Ud over at kunne gøre en stor positiv forskel, så giver det også en stribe udfordringer og frustrationer. Stress og mistrivsel er en følgesvend. Sygemeldinger og jobskifte er en belastning for afdelinger og organisationer.


I sidste uge havde jeg en samtale med en rutineret kommunikationschef, der var tæt på at skrive sin opsigelse, men valgte at kontakte mig først. (Han har givet mig lov til at dele udfordringen her)


Han er glad for sit job og sine kollegaer, men krydspresset han sidder i æder sig simpelthen ind på ham. Hver eneste dag føler han, at skal forsvare sin faglighed, og hver eneste dag oplever han at gå lidt mere på kompromis med den, end han har lyst til, for at kunne holde balancen i presset.


Han er træt. Træt af urealistiske forventninger og manglende respekt for faglige vurderinger.


”Alle har en mening om kommunikation, som en slags mirakelkur og alle har en mavefornemmelse af, at de kan gøre det selv, hvis de bare har tid til det”, opsummerede han.


”Tænk, hvis jeg havde den samme tilgang til vores it- eller produktionsafdeling”.


Det er ikke en udfordring, han er alene med, og den er heller ikke ny. Det betyder dog ikke, at det nødvendigvis er en uundgåelig præmis for kommunikationsfolk. Men det betyder, at der er to store opgaver her, som ikke knytter sig til den kommunikationsansvarlige alene.


Dels et fokus på faglig trivsel blandt både den enkelte og teamet i kommunikationsafdelingen, hvor det handler om at kunne være i krydspresset, og samtidig opretholde en kapacitet til at løse opgaverne på den bedst faglige måde, dels et fokus på, hvordan kommunikation kan og skal bidrage positivt i organisationen.


Det paradoksale er, at en af løsningerne faktisk er kommunikation. Hertil kommer tydelighed om ansvar, kompetencer og værdiskabelse. Både for teamet og den enkelte. Intent i afdelingen såvel som eksternt i organisationen.


Det handler om måden, som vi betragter hinanden på og tilgangen til faglighed.

Hvis du træder ind på en kollegas (fag)område, så er du "gæst". Træder en kollega ind på dit (fag)område, så er du "vært". Udbyttet dikteres af, hvor gode I er til at håndtere jeres rolle og møde hinanden med det udgangspunkt. At værten får gæsten til at føle sig set og hørt, mens gæsten modsat giver værten plads til og mulighed for at vise sig frem fra sin bedste side.

Den tidligere nævnte kommunikationschef har ikke sagt op. Han er blevet, men er nu, sammen med mig, i gang med at justere sit eget fokus, genfinde balancen og en fornyet handlekraft gennem et dedikeret arbejde med sin kapacitet.


Skal han være i den nuværende situation, så skal han kunne rumme sin organisations nuværende bevidsthed om ham, hans rolle og den faglighed, som han står for. Han kan ikke ændre, hvad alle tænker, men kan til gengæld arbejde med sit eget perspektiv på og ageren i rollen som kommunikationschef. Det er styrkelse af udgangspunktet for at være i det. Lige nu.


Det handler om at skabe ledig kapacitet til at kunne holde balancen og opleve en meningsfuldhed, der altid er lidt mere i plus end i minus, i mødet med en kompleks hverdag.


Det åbner så op for et positivt længere perspektiv, for med mere ledig kapacitet kommer rummelighed og overskud. Det giver perspektiv til bedre løsninger, og det åbner en mulighed for at begynde at påvirke omgivelserne konstruktivt i stedet for at blive overvældet over frustration over samme.


At investere i kapacitet hos medarbejdere eller leder gavner således ikke alene den enkelte, men hjælper også kollektivet til øget trivsel, bedre samarbejde og samskabelse - for slet ikke at tale om optimering af organisationens samlede "immunforsvar" til tidspunkter med større forandringer og tilpasninger.


Stabsfunktioner, så som kommunikationsafdelingen, understøtter hele organisationen og kerneopgaven, og er dermed er en væsentlig del af fundamentet. Udfordres det, så vakler hele organisationens evne til at løse kerneopgaverne.


Den væsentligste ressource i stabsfunktionerne er ofte de mennesker, som sidder i den. Investerer du/I nok i dem, så fundamentet er så stærkt som muligt?


Er du kommunikationsmedarbejder eller chef for en kommunikationsafdeling, hvor du eller I også kæmper for at skabe resultater uden at miste balancen, så kontakt mig helt uforpligtende. Måske er der en anden vej frem end den nuværende?

Comments


Future Being_logo6.png
Modtag min INSPIRATIONSMAIL
1 ny artikel med inspiration - direkte i din mailboks hver 14. dag

Tak for din tilmelding

bottom of page