top of page

Hvad hvis skurken er mig?

Når der er mistrivsel på arbejdspladsen er udfordringen ofte, at vi hver især glemmer at kigge indad

Vi møder alle op på arbejde med en positiv intention, men alligevel kan arbejdsmiljøet være udfordret.

Ingen mennesker møder op på deres arbejdsplads med en intention om at skabe dårlig stemning eller mistrivsel.


Til gengæld har alle prøvet at dele arbejdsplads med et menneske, der oplevedes som værende kilde til netop det. Deri ligger den oplevede virkelighed, at mens alle er bevidste om mistrivslen, så er ingen umiddelbart bevidste om eget ansvar for trivslen.


Det er en ikke uvant situation, som jeg har stået i flere gange, når jeg afholder workshops og teamforløb med fokus på trivsel og psykologisk tryghed. Udgangspunktet er ofte, at alle oplever mistrivslen, men uden at der er taget hånd om ansvaret. Alle er helt overbeviste om, at de agerer med positiv intention og ordentlighed og således understøtter det gode arbejdsmiljø. Det er altid en eller flere af "de andre", der spreder utryghed eller mistrivsel. "Det er min kollega/leder skyld"


Når alle har den oplevelse, så er døren lukket til at komme videre, og nogle gange kræver det udefrakommende hjælp til at åbne den. Det perspektiv, som mangler, er den enkeltes eget ansvar for trivslen, for hvad nu, hvis skurken er en selv. Hvad nu, hvis jeg selv, ubevidst, agerer på en måde, der skaber mistrivsel?


Det handler altså ikke om at fokusere på skyld for mistrivsel, men om at fokusere på ansvar for trivsel. Skal der etableres positiv trivsel, så handler det ikke om nogens skyld, men om alles ansvar og dermed også dit. Trivsel er en kollektiv opgave med et individuelt ansvar.


Når jeg har arbejdet med teams i længere forløb om psykologisk tryghed, så er selvindsigt en nødvendighed. For mens det nok handler om rammerne for samspil mellem mennesker, som der også skal være styr på, så handler det også om, hvordan vi hver især agerer inden for de rammer, og her bliver evnen til at se indad og tage ansvar helt afgørende.


Du får simpelthen ikke styrket trygheden og dermed trivslen på en arbejdsplads, hvis ikke alle involverede også ser på sig selv og overvejer egne overbevisninger og adfærd. Det er den uden sammenligning sværeste del af processen, for hvis jeg oplever mig selv som værende den, der gør det rigtige, hvorfor skulle jeg så være interesseret i at udfordre det?


At være kritisk overfor sit eget verdensbillede og ageren i verden, opleves for langt de fleste unaturligt og det er forbundet med stor utryghed, fordi det er en direkte udfordring af underbevidsthedens etablerede overlevelsesstrategi. Der er en meget stærk indre oplevelse af risici forbundet med at arbejde med sig selv, for hvad nu hvis det, jeg troede, er forkert? Hvis jeg løfter ansvaret på en uhensigtsmæssig måde i forhold til fællesskabet, er jeg så skurken?

Konsekvenserne af den tanke kan føles uoverskuelige, og potentielt være en trussel mod vores plads i fællesskabet og selvforståelse. Derfor blinker de røde alarmer i underbevidstheden, og der aktiveres signaler om at gøre alt, hvad der er muligt for at begrænse faren. Det betyder, at fokus flyttes væk fra det indre, og over på det ydre. Nu er det ikke mit ansvar, men andres ansvar. Der peges fingre, og utrygheden vokser. Med det følger generel mistrivsel.


Der er ikke noget kvikfix på problematikken, for intentionen om selvindsigt er et tilvalg, som drives indefra. Det er et valg, hvor den enkelte skal mærke efter, hvor meget sårbarhed der er kapacitet til, fordi det dikterer det nødvendige mod til at udfordre det, der er forankret som sandheder.


Det betyder også, at vejen til øget trivsel på arbejdspladsen ikke kun løses udefra - eksempelvis af en leder - men hjælpes på vej indefra af alle på arbejdspladsen.

I virkeligheden risikerer vi således alle at blive skurken, når vi glemmer at se indad og fralægger os vores ansvar for trivslen i fællesskabet. Der er nu åbnet for ansøgninger om tilskud til workshops og foredrag til Danmarks Mentale Sundhedsdag i uge 41. Det er muligt at søge om tilskud op til 10.000 kroner. Ansøgningsfristen er 1. juni. Vil du i den forbindelse gerne have min hjælp til et løft af trivslen og mental sundhed på jeres arbejdsplads, så kontakt mig på mail: michael@futurebeing.dk. Det er muligt at booke mig til både foredrag og workshops, der tilpasses jeres igangværende eller planlagte indsats. Bliv inspireret til nogle af mulighederne HER.

Comments


Future Being_logo6.png
Modtag min INSPIRATIONSMAIL
1 ny artikel med inspiration - direkte i din mailboks hver 14. dag

Tak for din tilmelding

bottom of page