top of page

Invester dig selv til løsninger

Store problemer og svære udfordringer fylder meget mere før du gør noget ved dem end bagefter, og det kan begrænse din kapacitet og dermed din evne til at løse kommende problemer og udfordringer. Her er, hvad du kan gøre ved det.

Det kan virke helt uoverskueligt - lige ind til du har overvundet det.

Jeg har ikke tal på, hvor mange gange jeg har faciliteret en proces, der er endt med at udløse en følelse af mere frihed. Det øjeblik, hvor det kan mærkes, at der er adgang til løsningskraft og handlekraft.


Jeg vil gå så langt som til at sige, at det faktisk er essensen af meget af det, som jeg gør. Jeg stræber efter at skabe oplevet handlefrihed, fordi der i det ligger adgang til at vokse som menneske.


Adgangen til den frihed begrænses i hverdagen af blandt andet af en oplevet kompleksitet, som fylder, og som nemt bliver selvforstærkende.


Det sker, fordi vi i bestræbelserne på at modvirke den negative oplevelse af uoverskuelighed laver en hurtig korrigering - en slags kvikfix, der aflaster her og nu - der så nogle gange ender med også at være en afsporing med potentielt øget kompleksitet på den lange bane. I praksis ender vi nogle gange med at tage smutveje rundt om problemerne uden helt at løse dem, og ender måske i processen så også et helt andet sted end det, der var intentionen. Vi går med den kortsigtede løsning, som ikke nødvendigvis er den rigtige, men den i situationen mest "magelige" (eller umiddelbart mest tilgængelige).

I praksis sker det hele tiden. Både i strukturerne vi bygger op omkring fællesskaber og handlemønstre, som vi etablerer for os selv.


Vi bliver gode til at korrigere, men bliver dårligere til at holde kursen. I praksis begrænser vi vores mulighed for at komme derhen, hvor vi gerne vil og muligheden for aktivt at træffe nogle beslutninger med det langsigtede mål for øje.


Så hvad skal der til, hvis vi skal blive bedre til at gøre det rigtige på den lange, og ikke ubevidst eksekvere på det "magelige" på den korte bane?


Nogle vil sige, at det er et spørgsmål om viljestyrke. Men uanset hvem du er, så er rygrad en begrænset ressource. Der er langt større udbytte ved at investere i ledig kapacitet. Fordi evnen til at finde løsninger bor i adgangen til flere perspektiver og overblik. Antallet og grad er afhængig af, hvor meget ledig kapacitet du har.


Jo mere du får adgang til, jo mere vil vejen fremad ændre karakter. Omfang og antal af forhindringer vil simpelthen ændre sig.


Det er her, at det kan gøre en verden til forskel at alliere sig med en coach, der kan hjælpe med at øge den oplevede kapacitet, så der bliver rum til nye perspektiver og overblik. Det er her, at der kan opstå den førnævnte frihedsfølelse, hvor knuderne løsnes op og simplicitet erstatter kompleksitet.

Vil du dog gerne gøre noget selv, så kan du, i forhold til det her konkrete problem med kompleksitet i hverdagen, åbne dig for, at du i hvert fald altid har to perspektiver. Et før og et efter. Begge dele er lige vigtige, hvis du vil træne dig selv til øget løsningskraft. En vanskelig opgave eller udfordring fremstår altid sværere FØR du gør det end bagefter. Hvis du bruger mere tid på at kigge frem mod forhindringen end betragte forhindringen bagefter, så bliver du rigtig god til at opleve, hvor svære ting er, men bliver mindre god til at opleve, hvordan du lykkes.

Det betyder, at du sandsynligvis oftere i hverdagen rammes af en følelse af svære problemer, fordi du i praksis er rigtigt god til at fokusere på det. Det har fået meget plads, og du har trænet dig selv til at være i den oplevelse og håndtere den, hvilket måske er sket med kortsigtede strategier.


Ergo har du givet mindre plads til og haft mindre træning i løsningskraft.


Resultatet er øget sværhedsgrad i hverdagen, hvilket kan udløse en kædereaktion af konsekvenser, der både handler om overspringshandlinger, tab af handlekraft og begrænset motivation og udvikling.


Der skal altså pustes liv i løsningskraften, og som med alt andet, der skal trænes, så kræver det et bevidst valg. I det her tilfælde en beslutning om at koble FØR og EFTER sammen.


Når du ikke bevidst har sammenkoblet FØR og EFTER, så vil du kigge bagud og tænke, at der ikke rigtigt har været uoverskuelige problemer af samme omfang før lige nu.


Men det har der. Alting er sværest før du har gjort det.

Når du kigger fremad, så er oplevelsen af opgaven, at "det der bliver så svært, at det klarer jeg nok ikke". Når du kigger bagud er oplevelsen, at "det der var ikke så svært, det har jeg jo gjort". Det er dog stadig den samme opgave.

Du skal minde dig selv om - meget tydeligt - at alle opgaver og udfordringer har et FØR og EFTER og at de hænger sammen, selvom de ikke ligner hinanden.


Helt lavpraktisk kan du lave en notesbog med to spalter. I venstre side skriver du, hvad du kigger ind i af udfordringer og hvor du oplever det største pres. Sørg for at forholde dig til alle de tre primære kapaciteter: Den mentale, den fysiske og den emotionelle.


Eks:


OPGAVEN / UDFORDRINGEN / FORHINDRINGEN / ETC

  • Den svære mentale del er:

  • Den svære emotionelle del er:

  • Den svære fysiske del er:

Herefter opstiller du for dig selv en anerkendelse, der matcher ovenstående.


Når du så er kommet forbi en af opgaverne sætter du tid af til at stoppe op og genlæse det, du har skrevet. I højre side skriver du så den indsigt, som du har nu, hvorefter du så sørger for at høste den konkrete anerkendelse, som du har lovet dig selv.

Det lyder enkelt. Det ER enkelt, og det virker!


Du får ikke færre opgaver, som du skal løse, men du vil i praksis klare flere af dem ubevidst og naturligt, og dermed fylder de mindre. Der vil stadig være tidspunkter med uoverskuelighed, men der bliver længere mellem dem, og når de dukker op, så er du styrket til at gå mere direkte ind i dem.


Som bonusgevinst, så vil du over tid, sandsynligvis begynde at kunne se en rød tråd i din oplevede begrænsning, når det kommer til oplevelsen af svære opgaver. Måske dominerer en eller to af de tre kapaciteter, og så er du kommet lidt tættere på et fokus i forhold til at arbejde med dig selv i forhold til at etablere mere kapacitet fremadrettet.


Skal du have styrket din handlekraft eller have adgang til mere handlefrihed, så er du meget velkommen til at kontakte mig helt uforpligtende.

Comments


Future Being_logo6.png
Modtag min INSPIRATIONSMAIL
1 ny artikel med inspiration - direkte i din mailboks hver 14. dag

Tak for din tilmelding

bottom of page