top of page

Iværksættere dør da med støvlerne på, ik’

Når du investerer dig selv i en drøm, så har du også sat dig selv i spil. Det betyder, at du kan vinde stort, men også tabe stort, hvis ikke du rent faktisk værner om investeringen

Hvilket pejlemærke har du for den arbejdskultur, som du lever efter?
”Jeg kan ikke huske, hvornår magtesløsheden satte ind, men en dag kunne jeg simpelthen ikke mere. Batteriet var fladt, og jeg havde ikke noget sted at lade det op”.

Ovenstående er citat fra en tidligere iværksætter, der nu er i gang med at rejse sig selv oven på et mentalt kollaps under etableringen af egen virksomhed.


Drømmen førte til en sygemelding, og mens den alvorlige stress er en folkesygdom, der er svær at tale om i almindelighed, så er den nærmest en usynlig del af iværksættermiljøet. Det uagtet at det er en helt reel udfordring, der opdages senere (for hvem andre end iværksætteren selv skal opdage det?) og hvor konsekvenserne i nogle tilfælde kan være ganske omsiggribende, fordi der er investeret hjerte i projektet og nogle gange gjort store ofre undervejs.

Iværksættere forfølger en drøm. Drevet frem af en meningsfuldhed, der efterlader mindre plads til alternativer. Du skifter ikke job eller beder om andre arbejdsopgaver, når du starter din egen virksomhed, for du har nu det ultimative job med det ultimative indhold. Dermed også i gang med en ultimativ rejse. Den er ufravigelig.

I det ligger en enorm skaberkraft, og et potentiale, for det føles rigtigt, men også en stor risiko, fordi det, der er på højkant i høj grad er iværksætteren selv.

En forretningsidé føres ud i livet af et menneske, og fremdriften står og falder med det menneske. Investeringen er altså mennesket, og dermed er det også mennesket, som har mest at vinde OG tabe.

I mit arbejde med mennesker, herunder iværksættere, ligger der altid en accept af, at mennesker har en grænse. Der er kun kapacitet for så meget, og at være iværksætter kræver rigtig meget ledig kapacitet. Både mentalt, fysisk og emotionelt. Når der ikke er mere ledig kapacitet, begynder de bevidste og ubevidste prioriteringer, hvor projektet går forud iværksætteren selv. Selvomsorg tilsidesættes, relationer sættes på pause og tempoet skrues op. Prisen bliver høj på det menneskelige plan, og en dag er der ikke mere kapacitet tilbage. Hvert skridt bliver tungt, tempoet trægt og drømmen er nu i praksis ved at blive et mareridt i vågen tilstand.

Hjælpen er ikke til rådighed, for egentilstanden er dårlig, netværket er distanceret og energiniveauet er i bund.

Jeg er selv iværksætter og har oplevet både det indre og ydre pres, der fyldte så meget, at jeg pludselig glemte at jeg kun kan lykkes, hvis jeg passer på mig selv. At undgå det, kræver nogle rutiner og nogle principbeslutninger, som ikke knytter sig til produktet eller forretningen, men til mig. Det handler om arbejdskultur.

Som iværksætter skal du have en hverdag, der gør dig god til at være dig, for du er forretningens vigtigste ressource. Du skal altså have en sund arbejdskultur.

Du har sandsynligvis en forretningsplan, en forretningsstrategi og måske ligefrem et ret klart road map for din virksomhed. Men har du også defineret for dig selv, hvilken kultur, som skal kendetegne din virksomhed? Har du sat spillereglerne op for dig selv, og hvis du har, har du så også sikret dig, at de efterleves?

Hvis ikke du har en defineret arbejdskultur, der matcher din virksomhed og dens medarbejdere (dig!), så opstår kulturen af sig selv, og den kan meget vel ende med at være dikteret ud fra. Du knokler, for det er jo det MAN gør. Du lykkes kun, hvis du gør lidt mere, lidt hurtigere, lidt billigere end de andre. Det bliver historien om iværksætteren, der ofrede alt og lykkedes stort, der bliver pejlemærket, fordi det er en dominerende iværksætterfortælling.

Men er dét en arbejdskultur, som du ville trives i, hvis du var ansat? En af de bedste investeringer, du kan gøre som iværksætter, er i dig selv. Definer en arbejdskulturstrategi for din virksomhed. Hvordan sikrer du, at alle medarbejdere i din organisation (også hvis det kun er dig), rent faktisk har de bedste betingelser for at lykkes med det, som dagligt skal føres i mål?

Har du brug for hjælp til at få defineret, hvordan en sund arbejdskultur for dig skal være - uanset om du er iværksætter eller i almindeligt lønarbejde - så er du meget velkommen til at kontakte mig helt uforpligtende.

ความคิดเห็น


Future Being_logo6.png
Modtag min INSPIRATIONSMAIL
1 ny artikel med inspiration - direkte i din mailboks hver 14. dag

Tak for din tilmelding

bottom of page