top of page

Kære leder, velkommen tilbage - nu bliver det hele lidt sværere

Alt ligner sig selv, men lige bag ved ligger den kendsgerning, at det er det ikke, og hverdagen for ledere og deres teams er, på bagkant af Corona, blevet meget mere kompleks - Læs med og få tre råd til at imødekomme udfordringerne konstruktivt


Hvad gør vi efter corona? Når ønsket om mere fleksibelt arbejdsliv møder alt det, som vi plejede at gøre?
Alle er på vej tilbage på arbejdspladsen, men alt er ikke som det plejer - og det er både en udfordring og en mulighed.

Ja tak til mere fleksibelt arbejdsliv, men det kommer til at udfordre dig som leder!


Mange har med hjemmearbejde gennem de seneste måneder fået øjnene op for plusser og minusser ved et mere fleksibelt arbejdsliv. Det gælder både arbejdstagere og virksomheder. Flere steder er døren nu lukket helt op for en langt større fleksibilitet tilpasset den enkelte.


Det er der rigtig mange potentielt positive elementer i, hvor individuelle behov og ønsker eksempelvis tilgodeses mere. Til gengæld må implementering af en fleksibel arbejdsplads ikke betyde, at der lukkes øjne for nogle af de medfølgende udfordringer.


Og lige der, placeres rigtigt mange ledere i en vanskelig situation.


Jeg har hen over de seneste uger mødt og talt med nogle af dem. Samstemmende er, at de føler, at de kigger ind i en hverdag, der ligner den, som var før pandemien, men i praksis ikke er den samme som før.


Det udfordrer både lederen selv, men også de arbejdsgange og den trivsel, der er i teamet/afdelingen.


En udfordring, som skal håndteres samtidig med, at der skal leveres resultater i en forventning om at alt nu er tilbage ved det gamle.


I realiteten er der en tid før Corona, en tid under Corona og nu en tid efter Corona. Ingen af de tre er ens, og det positive er, at det er lige nu, at alle ledere og deres teams kan vælge, hvordan sidstnævnte skal være.


Det er derfor, at ledere har rakt ud til mig og spurgt om hjælp til særligt tre ting:


  1. Hvordan kan vi både møde den enkelte medarbejders nye udgangspunkt, organisationens krav og samtidig sikre både den enkelte og teamets trivsel?

  2. Hvordan indarbejder vi det, vi har lært under Corona i vores hverdag, herunder særligt ønsket om en mere individuelt tilpasset arbejdsdag?

  3. Hvordan håndterer jeg at være leder i den øgede kompleksitet, jeg kigger ind i som leder i lyset af de to ovenstående?

Der findes selvsagt ikke et svar, som bare kan kopieres bredt. Det skal skræddersyes den enkelte leder og teamet.


Men her er mine tre overordnede råd, hvis du også sidder midt i ovenstående udfordringer.


STOP OP

Når konteksten, vi træder ind i, ligner den, som vi forlod før hjemsendelsen, så ligger det naturligt i os at begynde at finde frem til de samme rutiner. Det sker i meget forskelligt tempi afhængigt af den enkelte leder og medarbejder. Og nogen vil helt naturligt stritte helt imod.

Stop op, saml dit team og skab en fælles ramme om den nye situation. Lav en ny forventningsafstemning.

LYT

Giv medarbejderne en mulighed for at dele erfaringer og indsigter. Alle har haft masser af tid til at betragte både deres egen rolle, opgaverne og samskabelsen/samarbejdet i et nyt perspektiv. Lyt og lær af alle perspektiverne. Giv og sikr medejerskab på de læringer, der skal bæres videre ind i den nye hverdag.


BYG KAPACITET

Tydeliggør forventningerne til dig selv og fra omgivelserne i den nye rolle. Og ja, den er ny! Find ud af, hvad der skal til, for at du har den fornødne kapacitet til at være i rollen uden at det kræver mere af dig end du har til rådighed. (Samme øvelse kan med held bruges på hele teamet også.)


Ovenstående sker ikke af sig selv. Det skal prioriteres. Der skal afsættes tid og energi til det, men betragt det som en investering. Det kan sagtens være, at det koster lidt nu – både i forhold til økonomi og produktivitet – men overvej så, hvad det vil koste dig og jer senere, hvis du/I ikke gør det?


Gevinsten ved at agere lige nu er, at I styrker både ledelse og team, og begge dele kan aflæses direkte på både den økonomiske og menneskelige bundlinje. Det er øget effektivitet, produktivitet og innovation, men også øget trivsel, færre sygedage og bedre samarbejde. Alt sammen styrker det fundamentet, som virksomheden står på.


Står du som leder eller dit team med en udfordring, der ligner ovenstående? Kontakt mig helt uforpligtende for at snak om, hvad der kunne være en konkret vej frem netop for dig/jer.

Lige nu tilbyder jeg interesserede virksomheder eller teams mulighed for at få et oplæg om trivsel og arbejdsglæde i kølvandet på Corona.


Skal jeg besøge jer, så kontakt mig på mail: michael@futurebeing.dk eller telefon: 29 74 95 59! Læs mere om oplægget HER

Comments


Future Being_logo6.png
Modtag min INSPIRATIONSMAIL
1 ny artikel med inspiration - direkte i din mailboks hver 14. dag

Tak for din tilmelding

bottom of page