top of page

Mikrostress - den usynlige djævel

Hverdagen er fuld af stressfaktorer, der i sig selv virker helt ubetydelige, men som over tid akkumuleres og skaber en lang række negative konsekvenser

Hverdagen er fuld af stressfaktorer, der i sig selv virker betydningsløse, men over tid kan have stor negativ effekt.

Stress er et allestedsnærværende tema, når samtalen handler om det moderne menneskes liv. Det er en tilstand, der bliver talt højt om, og den er mærkbar i vores relationer og synlig i eksempelvis sygefraværet på næsten alle arbejdspladser.


Det betyder, at der arbejdes med den mange steder, men ofte som et udtryk for en stor, massiv og negativ påvirkning af det konkrete menneske eller team.


Men bag ved det gemmer sig en lille og ofte usynlig djævel. Mikrostress.


Mikrostress er den daglige ophobning af små stresspåvirkninger i vores hverdag. Det kan være den uventede mail, køen i kasselinjen, dårligt lys ved dit skrivebord eller notifikationerne på din mobil. Små påvirkninger, der i sig selv kan virke ubetydelige. Det er kortvarige forhindringer, som vi navigerer rundt om eller henover, uden at vi tillægger det en større værdi.


Mange af dem er i realiteten så små, og så "normale" i vores hverdag, at vi slet ikke opdager dem eller er bevidste om dem.

Stressfaktorer er alt det, der negativt påvirker vores evne til at selvregulere i forhold til krav og kapacitet. Påvirkningen varierer fra person til person, og kan være af mental, fysisk og/eller emotionel karakter.

Når stressfaktorerne er små opleves de ikke som en akut trussel, og derfor heller ikke som noget, der i sig selv kræver ret meget af os. Det kan være alt fra notifikationer på mobiltelefonen til de små konflikter i vores faglige og personlige relationer. Vi gør ikke noget ved dem, og derfor får de lov til at blive en naturlig del af vores hverdag. Vores hjerne afskriver det, men det samme kan vores krop ikke. Der aktiveres samme stoffer, som når der er tale om en stor og konkret stressfaktor. Det er først, når de langvarige konsekvenser for det mentale, fysiske og emotionelle helbred bliver store nok, at vi mentalt forholder os til det, og så er det typisk konsekvenserne og ikke årsagerne, vi fokuserer på.


Nogle af de mest almindelige konsekvenser er:

 • Udmattelse og træthed En konstant strøm af stressfaktorer æder af den mentale, fysiske og emotionelle kapacitet, hvilket efterlader en oplevelse af at være fyldt op og have mindre adgang til handlekraft.

 • Søvnproblemer Mikrostress efterlader begrænset adgang til restitution og ro, hvilket betyder, at kroppen og hovedet har svært ved at slappe af, hvilket resulterer i dårlig eller ingen søvn.

 • Nedsat koncentration og produktivitet En konstant påvirkning af stressorer er forstyrrende, hvilket betyder, at fokus og koncentration udfordres og er sværere at fastholde i længere tid, og dermed falder produktiviteten i selv små hverdagshandlinger over tid.

 • Følelsesmæssig ustabilitet Med mikrostress kommer irritabilitet og frustration, dårlig samvittighed og en oplevelse af emotionel træthed, hvilket har negativ effekt på både egen trivsel og på mennesker omkring os.

Disse konsekvenser matcher dem, der også opleves ved stress, der er udløst af et stort, enkeltstående pres. Derfor kan mikrostress ofte ende som en overset eller helt usynlig faktor. Det er dog ret afgørende at have blik for mikrostress, for selvom konsekvenserne ligner hinanden, så er årsagerne ikke de samme, og derfor er løsningerne det heller ikke.

Forskellene mellem stress og mikrostress:

 • Omfang og varighed Stress er ofte forbundet med større begivenheder eller længerevarende belastninger, såsom en vigtig deadline på arbejdet, familiære problemer eller finansielle udfordringer. Det kan vare i flere dage, uger eller endda måneder. Mikrostress er relateret til små, akkumulerede stressfaktorer i vores dagligdag. Disse kan være gentagne og hyppige, men de er typisk af kortere varighed og kan forekomme dagligt.

 • Intensitet og virkning Stress kan være mere akut og intens, og det kan forårsage en betydelig påvirkning på vores fysiske og mentale helbred. Det kan føre til symptomer som hjertebanken, søvnforstyrrelser, angst og udmattelse. Mikrostress er generelt mindre intens og kan være mere subtil. Det kan akkumuleres over tid og have en mere snigende indvirkning på vores velvære.


Når først de negative konsekvenser af stress er blevet mærkbare, oplever de fleste et ret stort pres for at finde én løsning. Det er således svært at overskue eller gennemskue mange forklaringer, der er akkumuleret over tid og hvor mange måske ligefrem er lagret som helt normale i hverdagen. Det er så bare ikke nok med én stor og måske drastisk ændring, fordi mikrostressen så kan ende med at flyve under radaren, hvor de mange små faktorer får lov til at fortsætte i en "ny" hverdag.

Konsekvenser uden oplagte årsager

Med stress er det bedre at forebygge end behandle, og det gælder også med mikrostress, der dog kan være endnu vanskeligere at spotte tidligt. Den er jo i sagens natur lille, og den akkumulerer sig langsomt over tid. Ud over de førnævnte konsekvenser, så kan et tegn på akkumuleret mikrostress dog være en hyppig følelse af rastløshed eller irritation uden en klar årsag.

En udfordring af væredygtighed

Når jeg arbejder med væredygtighed, så handler det i høj grad om kapacitet, og hvad vi som menneske bruger den til. Det gælder både den mentale, fysiske og emotionelle kapacitet. Og mens vi nok kan være bevidste om, hvad en stor opgave, en stram deadline eller et andet menneske kan kræve af vores kapacitet, så er vi sjældent bevidste om, hvad summen af alle de små krav, handlinger, tanker og påvirkninger også har på kapaciteten.


Når det kobles sammen med stress og mikrostress, så er det væsentligt at have blik for de to forskellige tilgange, som det kræver. Stress kræver ofte mere målrettet håndtering og kan have behov for mere omfattende strategier til at tackle det, såsom stresshåndteringsøvelser, terapi eller livsstilsændringer. Mikrostress kan håndteres ved at implementere små ændringer i daglige rutiner og ved at være mere opmærksomme reaktioner på de små stressfaktorer i hverdagen.


Derfor er der nogle sunde grundprincipper, som kan tages med ind i hverdagen, hvis du vil reducere mikrostress og ad den vej styrke din væredygtighed.

 • Sæt sunde grænser for dig selv. Fokuser på det vigtigste og træn dig selv til at sige nej til unødvendige forpligtelser, der kan øge stress-niveauet.

 • Find lettilgængelige måder at håndtere stress på. Det kan være vejrtrækningsøvelser, meditation eller en kort gåtur.

 • Mærk efter, hvor du er mentalt, fysisk og emotionelt og brug det til at sætte barren for, hvad du rent faktisk kan.

 • Invester i selvomsorg. Du er en essentiel del af den værdi, som du skaber, og jo bedre du plejer dig selv, jo mere er du i stand til. Sørg for nok søvn, sunde kostvaner og tid til dine interesser og de mennesker, der støtter dig.

 • Vær bevidst om dine reaktioner og følelser i forskellige situationer i hverdagen. Accepter at mikrostress er normalt, og at nogle faktorer er uden for din kontrol. Fokuser på det, som du kan kontrollere og påvirke i de situationer.


Mikrostress har voldsom stor betydning for vores væredygtighed og dermed evne til at være gode til at være mennesker. Derfor skal også tages alvorlig, selvom de enkelte stressfaktorer kan virke betydningsløse. Over tid stiger deres negative betydning og udgangspunktet for at gøre noget ved det bliver dårligere og dårligere.


Til gengæld er det også sådan, at ligesom små negative påvirkninger over tid kan have stor negativ effekt, så kan små positive påvirkninger akkumuleres til stor positiv effekt på den lange bane.


Det er altså ikke den store og svære løsning, der er svaret, og som måske kræver stor viljestyrke og mere kapacitet end der er til rådighed. Det er de små løsninger, der måske indledningsvis kan synes banale eller beskedne, men som over tid kan gøre en stor og mærkbar forskel.


Står du i en situation, hvor du føler at du er stresset uden at kunne sætte en præcis finger på årsagen eller blot nysgerrig på mikrostress i din egen hverdag, så er du meget velkommen til at kontakte mig via mail på michael@futurebeing.dk. Den indledende samtale er uforpligtende og gratis.

Comments


Future Being_logo6.png
Modtag min INSPIRATIONSMAIL
1 ny artikel med inspiration - direkte i din mailboks hver 14. dag

Tak for din tilmelding

bottom of page