top of page

Når løsningen også bliver et problem

Du er som menneske verdensmester i løsninger, hvilket nogle gange gør, at du rammer ved siden af det faktiske problem, og dermed risikerer at skabe et helt nyt

Hvis en løsning eksekveres et andet sted end der, hvor problemet er, så risikerer du at skabe et nyt problem.

Som coach mødes jeg ofte med et ønske om at få løst et problem. Noget fungerer ikke eller føles forkert, hvilket kan være hos det enkelte menneske, i et team, en organisation eller i en relation mellem to eller flere mennesker.


Oplevelsen af et problem er det første vink med en vognstang. Det er faktisk en rigtig god anledning til at åbne en dør til at gøre eller tænke tingene anderledes.


Langt de fleste har på det tidspunkt, og ofte uden at vide det, allerede fundet en form for løsning.


Hvis noget ikke opleves rigtigt, så vil vi som mennesker således til enhver tid begynde at korrigere i forhold til det.


Nogle gange med et lille sving. Lige nok til at det føles lidt mindre forkert, så vi kan være i det på en lidt bedre måde. Det løser for så vidt ikke noget, men det aflaster her og nu.


Andre gange er svinget lidt større. Vi gør noget, der giver den samme oplevelse af aflastning af det ubehag, som vi har indeni eller oplever rundt om os eller mellem os.


Det sker HELE tiden, hvilket har en slagside. For når vi er så gode til det og det sker hele tiden, så er vi oftest slet ikke bevidste om, hvad vi gør. Vi korrigerer og tilpasser os lige nok til at vi kan være i dét lige nu. Nogle gange betyder det, at vi i praksis flytter løsningen et helt andet sted hen end der, hvor problemet er.


Løsningsproblemer Det gjaldt blandt andet en mellemleder, som jeg havde i forløb. Helt kort fortalt havde han et ønske at blive bedre til at slippe tøjlerne i lederrollen. Det konkrete mål var at uddelegere mere og hvile i at gøre det. Hans oplevelse havde længe været, at det gradvist var gået den modsatte vej, hvilket så var blevet særligt synligt i forbindelse med hjemsendelse af medarbejdere under corona-pandemien. Altså en øget oplevelse af indre utryghed og en øget udfoldelse af kontrol i lederrollen.


Umiddelbart kunne den "hurtige" løsning have været, at fokusere på værktøjer og mindset, der gjorde ham bedre til at give slip, men undervejs i de første samtaler stod det klart, at det handlede om noget helt andet. At lige præcist den løsning slet ikke var en løsning, der kunne stå alene eller gav det ønskede udbytte på den lange bane.


Årsagen til at han havde strammet tøjlerne og skruet op for kontrolgenet i sit arbejdsliv handlede godt nok om styring, men det var en kompensation for tab af kontrol i privatlivet. Den løsning, som han manglede der, havde han helt ubevidst fået implementeret i sin lederrolle på arbejdspladsen.


Nu er der i sig selv ikke noget forkert i at blive bedre til at forvalte sin lederrolle, og ønsket om at blive bedre til at uddelegere og være rolig omkring det, var både oprigtig og meningsfuld for ham. Det arbejdede vi målrettet med, og det åbnede op for nye indsigter.


Bag ved det hele lå følelsen af kontroltab i sit (privat)liv, hvilket så igen hvilede på nogle personlige værdier, der gennem længere tid var blevet udfordret.


Da vi gik med den indsigt steg følelsen af kontrol over sit eget liv, og interessant nok svandt behovet samtidig til at være kontrollerende i andres, hvilket meget tydeligt var kommet til udtryk i lederrollen. Det blev simpelthen nemmere for ham at blive bedre til at uddelegere og rumme den usikkerhed, der følger med øget tillid til sine medarbejdere, da han, sammen med mig, fik overblik og indsigt, og dermed mere styr på alt det, der foregik indeni ham og alle andre steder omkring ham end alene i lederrollen.


Ovenstående tilfælde er for forståelighedens skyld simplificeret, men tilbage står, at løsningen, som han selv ubevidst havde bragt i spil i hverdagen, var på det rigtig spor i forhold til problemet, men den blev bare ikke brugt til at løse problemet. Den blev eksekveret et helt andet sted, og blev således selv et problem.


Væredygtighed At gå helhedsorienteret til værks med fokus på mennesket er en grundlæggende forudsætning for at være til, og er derfor også en grundsten i den filosofi om Væredygtighed, som jeg arbejder udfra i Future Being og i øvrigt forsøger at praktisere i mit eget liv.


Vi er kun ét menneske, og den vi er ét sted er vi alle steder, selvom det kan komme til udtryk på forskellig vis. Indsigten i, hvorfor vi gør, som vi gør, og hvordan vi ofte helt ubevidst finder vores måde at være og agere i livet, er altid en åbning for at finde en bedre balance og styrke vores væredygtighed. Hvis alle vores intentioner og løsninger ikke kommer i spil med indsigt, så ender vi med at skabe unødigt mange forhindringer og begrænsninger for vores egne muligheder.


Når vi som mennesker forløser en løsning et andet sted end der, hvor det måske ville gøre den største forskel, så handler det om kapacitet. Vi skal rumme både problem og løsning på samme tid, og hvis ikke vi kan det, så begynder vi at udfolde løsningsstrategien der, hvor oplever mest plads til, hvilket kan være der, hvor det reelle problem fylder mindre. Når dét så også begynder at give problemer, så kan vi med den samme tilgang udfolde løsningsstrategien et tredje sted, og således fortsætte i en kæde af uhensigtsmæssigheder, der til sidst skaber en uoverskuelighed af problemer forårsaget af vores egne løsninger.


Vi er som mennesker naturligt løsningsstærke, og vi styrkes i at være det i hverdagen anno 2022. Vi har også kompetencerne til selvindsigt, men (desværre) begrænset adgang til at udfolde netop det i hverdagen. Det selvom det er i kombinationen af de to, at vi for alvor begynde at gøre en forskel for os selv og verden omkring os.


Har du brug for en større indsigt i, hvordan du bruger dig selv eller dine ressourcer til at være i livet, så kan det være en god idé at finde en, der kan hjælpe dig i gang med de nødvendige refleksioner. Du er altid velkommen til at kontakte mig helt uforpligtende for en indledende samtale.

Comentarios


Future Being_logo6.png
Modtag min INSPIRATIONSMAIL
1 ny artikel med inspiration - direkte i din mailboks hver 14. dag

Tak for din tilmelding

bottom of page