top of page

Støj udfordrer din væredygtighed

De fleste undervurderer lyds betydning for trivsel, arbejdsglæde og produktivitet - heldigvis kan der gøres noget og du kan selv starte lige nu

Uønsket eller forstyrrende lyd er støj, der påvirker væredygtighed og dermed evnen til at få det bedste ud af sin kapacitet.

Hverdagen er for de fleste fuld af input, der kan være svære at filtrere og begrænse. Det er en væsentlig årsag til, at mange simpelthen løber tør for mental kapacitet inden de rammer hovedpuden.


Konsekvensen er, at evnen til at finde løsninger, lære og opnå adgang til nye perspektiver begrænses stille og roligt ind til det i sidste ende handler om blot at komme i mål uden at begå fejl. På en arbejdsplads betyder udfordret kapacitet at det er svært at præstere optimalt i selv de mindste opgaver. Det går ud over produktiviteten, men også trivslen for den enkelte, fordi en opbrugt kapacitet stresser kroppen samt udfordrer følelserne og derfor kan have grundlæggende, negativ effekt på væredygtigheden. Det vil sige det enkelte menneskes oplevelse at være god til at være lige præcis det mennesket det er. Det gælder både mentalt, fysisk og emotionelt, hvor de tre forskellige kapaciteter påvirker hinanden.


Det er således essentielt for alle, hvordan kapacitet bruges og beskyttes hen over dagen, hvis vi vil være gode til at være.


En af de lidt oversete faktorer, der påvirker vores kapacitet, er støj. Altså lydmæssige input, som hjernen skal forholde sig til på lige fod med andre sanseindtryk.


Oplevelsen af lyd er individuel, og lægger derfor også individuelt beslag på vores mentale kapacitet. Den er styret af blandt andet vores forståelse af lydene og vores oparbejdede evne til at bearbejde den. Nogle er gode til at abstrahere og holde fokus i en kontekst af lyd, mens andre har det svært. For nogle vil det afhænge af dagen, og det væredygtige udgangspunkt. For nogle vil en lyd være behagelig, mens det er støj for andre.


Når lyd påvirker vores kapacitet negativt i en grad, der påvirker vores væredygtighed, er det støj.


Støj er uønsket lyd og en mental påvirkning, der begrænser vores evne til at være menneske på en måde, hvor vi båder rummer os selv og verden og samtidig begrænser vores evne til at handle på og håndtere interne og eksterne ønsker og udfordringer.

Ingen kan fuldstændigt lukke ned for lyd. En større eller mindre del af hjernen vil altid tage lyd ind og forholde sig til det, simpelthen fordi det er essentielt for vores overlevelse. Vi skal kunne opfange en trussel i god tid, og derfor scanner vi ubevidst hele tiden verden omkring os med vores sanser.


Det betyder, at vi ikke kan udelukke lyd, men afkoder ubevidst den enkelte lyds betydning, så vi med øjebliks varsel er i stand til at agere konstruktivt på den.


At skabe en hverdag med mindre, negativ lydmæssig påvirkning er ikke kun op til arbejdspladsen. Det er også op til dig og til dine kollegaer. Indsatsen kommer således i tre niveauer med hvert sit konkrete spørgsmål: Det du kan gøre: - Hvad gør jeg i min hverdag, som påvirker det fælles lydniveau på min arbejdsplads, og kan jeg gøre noget anderledes? (skrue ned for ringetonen på mobiltelefon, holde op med at knækker fingre, gå et sted hen for dig selv, når du taler i telefon osv).

Har du svært ved at identificere det selv, så prik til et menneske, som du har tillid til, og bed det menneske om at pege på dine bevidste og ubevidste handlinger, der påvirker lydniveauet.


Det I kan gøre

- Hvad gør vi i vores interaktion med hinanden, som påvirker lydniveauet på arbejdspladsen, og kan vi gøre noget anderledes? (det kan eksempelvis være kollektive aftaler om afvikling af telefonsamtaler eller uformelle møder mellem kollegaer)

Har I svært ved at identificere eller samtaler om lyd, så hyr en ekstern hjælp til at facilitere samtalen om lyd med henblik på at skabe konkrete nye tiltag i hverdagen


Det kan arbejdspladsen gøre

- Hvordan påvirker rammerne lydniveauet på arbejdspladsen, og kan der justeres? (det kan eksempelvis være etablering af stillerum til fordybelse eller opsætning af plader, der optimerer akustikken)

Har I svært ved at identificere forbedringsmuligheder i forhold til lyd, så er det muligt at alliere sig med en indretningsarkitekt med særlig indsigt i arbejdsmiljø eller en arbejdsmiljøkonsulent.


I praksis behøver ingen af de tre ovenstående at koste den enkelte eller arbejdspladsen dyrt, og uanset overstiger udbyttet klart investeringen, fordi øget produktivitet og arbejdsglæde har en stor positiv indflydelse på både trivsel og bundlinje.


Har I brug for at få sat styrket rammerne for produktivt og værdiskabende samarbejde på arbejdspladsen eller har du brug for at skabe en mere væredygtig hverdag, så skriv til mig via formularen i bunden af siden. Den indledende samtale er gratis og uforpligtende.

Comments


Future Being_logo6.png
Modtag min INSPIRATIONSMAIL
1 ny artikel med inspiration - direkte i din mailboks hver 14. dag

Tak for din tilmelding

bottom of page