top of page

Succes med forandring: Fire fælder, jeg undgår

Mange forandringer er svære at gennemføre, og jeg måtte selv blive bevidst om fire meget menneskelige forhindringer for at lykkes bedre


Mennesker er komplekse størrelser. På den ene side er vi motiveret og drevet af udvikling, og på den anden side er vi udstyret med en lang række indre forhindringer for at lykkes med netop det. Vi kan sagtens forestille os selv i en bedre udgave end den nuværende, og vi kan ofte også se vejen dertil, men at gå den er ofte forbundet med en masse besvær.


Forhindringerne kan være individuelle, men nogle er helt generelt meget menneskelige. Jeg har selv mødt dem flere gange i mit liv uden at være bevidst om deres betydning. Det var først da jeg for alvor begyndte at arbejde med mindset, fokus og tilgang til forandring, at jeg opdagede, at disse forhindringer i nogle sammenhænge var fordele, men ikke nødvendigvis var det, når det gjaldt langtidsholdbar forandring.


Jeg har udpeget fire, som jeg i forskellige afskygninger fortsat danser med i min hverdag, men også har mødt og møder i samtaler med mennesker, der af den ene eller anden grund har svært ved at lykkes med en vedvarende forandringsproces.

1. VILJESTYRKE

Viljestyrke er trumfkortet for ethvert menneske, der har brug for et ekstra gear i en presset situation. Den hjælper til at overvinde umiddelbare forhindringer, men den er ikke bygget til at overvinde langvarig modstand. Viljestyrken kan få dig til at yde noget ekstra her og nu, men kræver til gengæld også en ret stor del af din energi. Du kan således godt gøre noget et par gange, men herefter er du reelt dårligere stillet til at fortsætte.


I årene op til min succesfulde reduktion i blodtryk og medfølgende vægttab på 40 kilo havde jeg stort set alene igangsat forandringer, der krævede viljestyrke. Det udløste en start-stop-start-strategi, hvor alting altid endte med at løbe ud i sandet. Jeg tabte mig, men tog på igen, jeg trænede, men i mindre og mindre grad.


Den store forskel for mig blev at flytte viljestyrke ned som sidste udvej. Helt grundlæggende var og er mit ambitionsniveau på næste skridt i en større forandringsproces båret af dette spørgsmål: ”Hvad er muligt for mig, hvis jeg skal kunne gøre det ofte og i mange måneder uden at trække på min viljestyrke?”


2. MÅLFOKUS

Det er et mantra mange steder, at det er svært at lykkes, hvis ikke der er et tydeligt mål. Dette er i sig selv helt korrekt, men det kommer med en markant skyggeside. Når alt handler om målet, så svinder betydningen i, hvordan det lykkes at komme derhen. Det går ud over strategien, der ender med at blive lagt uden tilstrækkelig (og nødvendig) indsigt i rækken af handlinger, og samtidig medfører en risiko for utålmodighed, der er den direkte vej til at aktivere førnævnte viljestyrke. Utålmodigheden opstår, fordi hjernen befinder sig ved slutningen, hvor belønningen ligger og derfor gerne vil derhen så hurtigt som muligt.


Uden en grundig forståelse i, hvilke handlinger, som er mulige, bliver vejen mindre tydelig og væsentligt sværere. Det betyder, at målet kan vise sig logisk rigtigt og vigtigt, men ualmindeligt svært at nå uden at ende i afhængighed af den førnævnte viljestyrke.


Da jeg lagde en strategi for at få mit blodtryk ned (vægttabet var ikke en målsætning), var jeg fuldt bevidst om, at det ville være en lang proces. Det ville således være en test på min tålmodighed. Jeg lavede derfor blot et mål om at blodtrykket skulle ned. Ingen tidshorisont og ingen defineret linje, som blodtrykket skulle under. Der var ingen konkret målstreg.


Jeg øvede mig i at mærke værdien i processen, og så have tillid til den i stedet for konstant at spejle dagligdagen op mod et langsigtede mål.


Det betød meget konkret, at da jeg begyndte at løbetræne, ikke satte en ambition om at præstere bedre og bedre, men i stedet fokuserede på bare at løbe, hvad jeg kunne. Kort eller langt, langsomt eller hurtigt var uden betydning. I praksis kunne jeg således fokusere på, hvordan jeg havde det og her mærke de små fremskridt. Gevinsten lå i handlingen og ikke i resultatet. Det fokuserer jeg fortsat på, og det har vist sig at holde motivationen langtidsholdbar.


3. FØLELSER

Uanset hvilken forandring, som du vil gennemføre, kræver det noget af dig. Det er ikke nok at bruge hovedet, fordi du også skal have din krop og dine følelser med. Overser du det, så vil de undervejs kunne spænde ben for dig. Følelser er i den sammenhæng særligt interessante, fordi de har enorm indflydelse på handlekraft.


Eftersom følelser er hurtigere end din bevidsthed, vil du kunne komme i en situation, hvor alt er logisk og rigtigt, men du undlader at handle alligevel, fordi det føles ”forkert”. Der er indre emotionel modstand, hvilket kan have mange farver og nuancer. Måske er det frygt for ikke at være dygtig nok eller fejle, måske er det bekymring for konsekvenserne eller andres reaktioner.


I praksis har følelser intet at gøre med logik, og det er således essentielt at skille de to ad. Hvis din hjerne fortæller dig, at en ændret adfærd på alle parametre er godt for dig, så betyder det nemlig ikke, at du følelsesmæssigt automatisk får den nødvendige medvind til også at omsætte det til virkelighed. Det nytter således ikke at afvente, at følelserne hjælper dig til at omsætte intention til handling, for de kan måske gøre det stik modsatte.


For at lykkes er det nødvendigt at have nogle strategier på plads, der gør at det ikke bliver følelserne, der dikterer, hvorvidt du handler eller lader være. Du skal lære dine følelser at kende, så du dels ikke bliver afsporet af dem, og dels bedre bliver i stand til at omsætte dem konstruktivt.


I mit eget forandringsprojekt handlede det om at tage følelserne alvorligt, men ikke lade dem bestemme. Det betød, at hver eneste gang jeg oplevede en lyst eller modvilje på en adfærd, der ikke understøttede den ønskede ændring, så stoppede jeg op og forsøgte at være nysgerrig på følelsen FØR jeg tillod mig at agere på den. Det lykkedes ikke altid, men gradvist opstod en evne til at selvregulere bedre og dermed lettere opretholde en konsistens i de små adfærdsændringer.4. PÅVIRKNING

Vi bliver påvirket konstant, hvilket får os til at handle (eller lade være), og det kan være sin sag at navigere i påvirkninger, for det meste står på helt uden at vi er bevidste om det. Det betyder, at rigtigt meget motivation (og demotivation) er resultatet af konstante og usynlige påvirkninger. De kommer både indefra og udefra.


Det betyder, at motivation kan komme og gå uden at det nødvendigvis giver mening. Derfor bliver det problematisk, hvis man først handler, når motivationen er derr. I praksis kan man således ende med at sidde og vente på noget, der ikke kommer.


Kunsten er, at forstå kilderne til motivation, og dernæst isolerer dem, som du har nemmest adgang til og har så meget kontrol over, som muligt. Det vil så betyde, at det eksempelvis ikke er vejret, der afgør om du er motiveret eller ej for at løbe en tur.


Jeg brugte lang tid på at finde mine stærkeste motivationsfaktorer, hvilket handlede om at identificere nogle fundamentale værdier og koble dem med en meningsfuldhed i de handlinger, som ville føre mig til målet. Når jeg løber handler det eksempelvis ikke om vægt eller anerkendelse, men om mental frihed gennem en fysisk aktivitet. Da jeg startede min forandringsproces var det helt afgørende, at jeg opretholdt motivationen. Ved at have fundet den i det mentale udbytte ved at være aktiv, kunne jeg give mig selv nogle faste aktivitetsmuligheder. Det betød, at jeg til enhver tid kunne vælge at gå, løbe, cykle eller gå i motionscentret. Alene for at være aktiv. Jeg gav mig selv flere muligheder baseret på samme motivationsfaktor, og gav mig frihed til at vælge noget til, der var uafhængig af faktorer, som jeg ikke kunne kontrollere.De fire ovenstående er perspektiver, der er værd at have med i baghovedet, når der skal implementeres en forandring, der kræver en langsigtet - måske uendelig - indsats. Det er essentielt at huske på, at uanset hvad, så er det ikke nemt, men det kan være mindre svært. Du har haft år til at være det sted, som du står lige nu, og det er summen af en lang række valg og påvirkninger. Lige nu har du muligheden for at vælge noget nyt, og forholde dig kritisk til alt det, der påvirker dig mentalt, fysisk og emotionelt. Selv den mindste lille korrektion eller nye handling vil over tid føre dig et helt andet sted hen end der, hvor du ender, hvis du ikke gør noget.


Det hele starter således med et lille skridt.


ความคิดเห็น


Future Being_logo6.png
Modtag min INSPIRATIONSMAIL
1 ny artikel med inspiration - direkte i din mailboks hver 14. dag

Tak for din tilmelding

bottom of page