top of page

Væredygtig vej til selvindsigt og svar

Hvis du har tabt fornemmelsen af retning i din karriere, dine relationer eller livet i almindelighed, så hold op med at lede efter svaret - du skal starte et helt andet sted

Følelsen af at mangle svar kan udløse handlingslammelse og afmagt.

"Hvad vil du gerne?”

Det er om noget et spørgsmål, der er blevet stillet rigtigt mange gange. Du er blevet præsenteret for det, og du har tumlet med det. Vi søger hele tiden at bringe os selv i den mest sikre og mest givende situation baseret på erfaringer og forestillinger.

Langt det meste sker på autopilot. Lige ind til det bobler op nede fra underbevidstheden eller verden omkring os ændres markant. Noget enten kalder på os eller presser - hvis ikke tvinger - os til at agere mere radikalt. Den udløsende faktor kan være mange ting, og for nogle bliver det at gøre noget nyt og anderledes en svær, men dog håndterlig størrelse, for med udløseren er her ofte fulgt et mål med en ny retning.

For andre rammer det hårdt, for retning og mål er ikke fulgt med. Du står i en situation, som du hverken kan eller vil være i, men du aner simpelthen ikke hvad alternativet skal være.

Svaret på det indledende spørgsmål bliver et ”det ved jeg ikke” og lige der åbnes døren til håbløshed, afmagt og for nogle endda selvhad.

Dels fordi vi som mennesker og selvforståelse har en stærk indre drivkraft til at bevæge os fremad, og dels fordi vi lever i en tid, hvor der er en klar forventning om, at du til enhver tid har et mål, som du går efter - hvis ikke ligefrem løber - efter.

Set ud fra et væredygtighedsperspektiv, som er det, som jeg arbejder ud fra, så står du lige der med rigtigt dårlige betingelser for at være menneske.

Derfor er det også naturligt at skrue op for jagten på svar. Det er simpelthen for ubehageligt at stå uden et mål eller en mening. Det kan komme til udtryk på mange måder. Eksempelvis som nedenstående Ekstern viden Eksempelvis: Jeg læser den ene selvudviklingsbog efter den anden eller tager kursus på kursus, men uden på noget tidspunkt at omsætte det til en reel målsætning.

Ansvarsfraskrivelse Eksempelvis: Jeg går med det svar, som flest andre har fundet, for de må jo vide, hvad de laver. Ofte helt uden at vide, hvilket grundlag, som de har truffet deres valg på.

Udsættelse Eksempelvis: Jeg lader frustrationerne over den oplevede stilstand fylde en lille smule mere hver eneste dag indtil der måske kommer en meget voldsom, og ikke gennemtænkt, reaktion, der sender mig i markant anden retning i livet. Det hele drevet af en flugt væk fra noget frem for en reel bevægelse henimod noget, fordi der stadig mangler et svar på sidstnævnte.

Distraktion Eksempelvis: Jeg sætter gang i projekter, finder på endeløse opgaver, overspringshandlinger eller undskyldninger, der i et kort øjeblik fjerner følelsen af at mangle et svar på, hvad jeg gerne vil.

Uanset strategien, så løser det ikke noget. Du får ikke adgang til et svar på, hvad du gerne vil, ved at skubbe ansvaret fra dig eller lade dig blive fyldt op af mere viden, flere følelser eller flere opgaver.

Faktisk tværtimod.

Hvis du vil have adgang til tydeligere svar på ting, der knytter sig tæt til dig og det menneske, som du er og gerne vil være, så vælg en væredygtig strategi i stedet.

Væredygtighed står på tre søjler. Din mentale kapacitet, din fysiske kapacitet og din emotionelle kapacitet. Hver af dem har en begrænsning, og du kan således blive fyldt op alle tre steder. Sker det et sted, så flyder det over og påvirker de andre to. Du er præcist ét menneske og kan derfor kun rumme så meget.

Hvis du vil have svar på spørgsmål, der knytter sig tæt til dig som menneske, så skal du have overblik, du skal have orden og du skal have en oplevelse af plads til at kunne lægge brikkerne på nye måder til at finde nye løsninger og svar. Det kræver alt sammen ledig plads.

Altså det stik modsatte af den måske automatiserede reaktion at tage mere ind udefra i håbet om, at svaret følger med. I praksis er der ikke brug for mere, men mindre. Væk med alt det, der støjer og skygger, så du rent faktisk kan finde det, som du leder efter.

Hvis du i stedet for at presse dig selv til at træffe en beslutning eller presse et svar igennem, vælger at investere i din ledige kapacitet, så får du adgang til dig selv på en måde, der gør svar og beslutninger langt mere tilgængelige.

Det sker i tre faser

1/ Først sætter du input på pause. Du skal altså ikke fortsætte med at læse op på, hvad du kan gøre. Du skal ikke tage flere opgaver ind, løbe hurtigere og eller placere dig i følelsesmæssigt udfordrende situationer.

2/ Dernæst forholder du dig til selv lige nu. Mentalt, fysisk og emotionelt. Hvad fylder, hvor meget fylder, hvordan fylder det.

3/ Til sidst reorganiserer du. Du giver dig selv den opgave at kigge på delene fra punkt 2 med friske øjne for at pakke det om. Noget skal have en ny indpakning, noget skal fylde mindre, noget skal måske fylde mere. Det handler om alt det, der fylder i dig, og din mulighed for at organisere det på en måde, der er mest konstruktiv for at du kan være gode til at være dig lige nu.

Hvert enkelt af de tre faser kræver noget. Hvor meget afhænger af den ledige kapacitet, som du har til rådighed til at starte med. Fokus er på det, som du kan, før det du skal. Lidt mere ledig kapacitet er bedre end lidt mindre, og alt den ledige kapacitet kan i processen bruges konstruktivt til at skabe endnu mere ledig kapacitet.

Derfor er ovenstående næsten garanti for mere ledig kapacitet. Der forsvinder ikke noget, for du er stadig det menneske, som du hele tiden har været, men der kommet orden, og med den kommer ro og overblik. Du får adgang til dig selv på en anden måde, fordi du får lettere adgang til mental, fysisk og emotionel selvindsigt og med det også adgang til kvalificerede svar på spørgsmål, som ellers kan være svære at svare på, når det handler om store eller komplicerede spørgsmål i livet.

Og ja, det kræver indledningsvis masser af tålmodighed, men når først der er orden, så er det eneste, du skal investere i fremadrettet, at sikre at der kontinuerligt er orden. Du skal ikke altså ikke rydde op i en uendelighed. Det bliver både nemmere og mere naturligt over tid at være på omgangshøjde med dig selv og værne om din ledige kapacitet, så du til enhver tid har dig selv til rådighed. Hvis du har en oplevelse af at være kørt fast, og har brug for hjælp til at komme ud af den tilstand, så kan en coach være rigtig god at have med sig. Hvis du tænker, at væredygtighed kunne være en strategi, der kan bruges i dit liv, så er du meget velkommen til at kontakte mig.

Comments


Future Being_logo6.png
Modtag min INSPIRATIONSMAIL
1 ny artikel med inspiration - direkte i din mailboks hver 14. dag

Tak for din tilmelding

bottom of page