top of page

Væredygtighed - en livsfilosofi

En måde at være til på i livet, hvor du kan mere og gøre en større forskel i verden rundt om dig


Det er nemt at være menneske

Det er svært at være god til det


Dette blogindlæg er lidt anderledes end tidligere, jeg har skrevet. Det er en præsentation af væredygtighed, der er den røde tråd i Future Beings forretning og i mit eget liv. Det er en måde at være i livet og være til stede på, der har ført til nogle af de mest markante, positive forandringer i mit liv og hjulpet andre til det samme.


Grundlæggende er væredygtighed en måde at betragte det hele menneske på. Det er samlet i én model (se den længere nede på siden), der favner både det, der definerer os som mennesker, og samtidig rummer frihed til at være lige præcist det menneske, vi hver især er og kan være.


Væredygtighed er en elastisk tilstand, der påvirkes af livet og som styrkes gennem et bevidst fokus på tre forskellige kapaciteter. Alt sammen inden for den begrænsning, der ligger i at være ét menneske.

Det betyder, at der alle tre steder ligger kompetencer, evner og potentiale, men også en risiko for at blive fyldt op og dermed befinde sig i en tilstand af overvældethed. Det kan gøre det svært at agere konstruktivt og proaktivt både mentalt, fysisk og emotionelt.

Den mentale kapacitet er den, vi bruger til blandt andet at lære, reflektere, være kreative, innovative og forholde os kritisk til informationer. Alt sammen essentielle bidrag til, at vi på den ene side kan fungere og agere i hverdagen og på den anden side kan udvikle os selv og verden omkring os.

Den fysiske kapacitet er vores krop og det, der er muligt for os at gøre fysisk. Det begrænser sig ikke kun til vores adfærd, men også vores krops funktioner. Det vil sige både vores helbred og vores præstationsevne.

Den emotionelle kapacitet er vores følelser, der er vores indbyggede og fundamentale drivkraft, der bevæger sig bag ved vores adfærd og beslutninger. Når vi har ledig kapacitet i vores følelsesliv, kan vi regulere vores følelser, skabe dybere forbindelser med os selv og andre, og håndtere udfordrende situationer med større ro.


De tre kapaciteter er i konstant påvirkning af hinanden. Eksempelvis kan en følelse sætte gang i tanker og resultere i en fysisk smerte eller handling. En fysisk påvirkning kan på samme vis antænde en følelse og en tanke. En tanke kan aktivere en følelse og få os til at bevæge os.

Derfor er det muligt at etablere en positiv indre tilstand både mentalt og emotionelt ved at gå en tur eller dyrke motion. Nøjagtigt som det er muligt at præstere bedre fysisk gennem konstruktiv brug af mindset og følelser samt skabe en positiv mental tilstand ved at aktivere krop og følelser.

For mit eget vedkommende var det gennem inddragelse af de tre perspektiver, der hjalp mig til at finde en måde at nedbringe et højt blodtryk og smide 40 kilo på. Det sidste havde jeg i årevis fejlet på gennem stort set alle tilgængelige slankekure.

Når væredygtighed kan gøre en så stor forskel, skyldes det, at der i dette tilfælde er tale om en forandring, der har en markant mental, fysisk og emotionel dimension. Det vil sige, at alle skridt i processen også her skal kunne matche tilgængelig mental, fysisk og emotionel kapacitet. For mig betød det, at handlinger i første omgang føltes beskedne, fordi ambitionen var større end kapaciteten. Til gengæld matchede de min reelle kapacitet, hvilket betød, at jeg kunne skabe forandring, der føltes naturlig og krævede mindre viljestyrke.


Indsatser, der kræver mere end der er kapacitet til, vil således udløse en kamp for at lykkes. Du gør det, fordi du SKAL, hvilket aktiverer din viljestyrke, der er en meget kortlivet ressource.

Med en væredygtig tilgang til eksempelvis min nedbringelse af blodtrykket blev indsatsen således i markant grad baseret på skridt, jeg KAN gå, ikke skridt jeg SKAL gå.

Men også i dagligdagen gør det en forskel, fordi det skaber et fundament med stor handlekraft, nærvær og værdi, uden at det opleves som at leve under et pres. Det bliver simpelthen nemmere at se muligheder og gennemføre alle de små ting i hverdagen, der tilsammen skaber en kontinuerlig positiv udvikling.

Væredygtighed er dog meget mere end det, for vi kan grundlæggende ikke mere, end vi har reel kapacitet til. Uanset om det handler om at lære nyt, finde løsninger eller forstærke vores relationer. Det vil sige, at vi på ethvert givet tidspunkt har en begrænsning. Jo mere fyldt op, jo mere begrænset, og jo større risiko for at blive overvældet, når vi går ud over kapaciteten. Det er eksempelvis der, hvor hjernen ikke kan følge med, og vi så glemmer ting eller afviser holdninger, der ikke ligner vores egne. Det er også der, hvor kroppen begynder at fungere dårligere eller uhensigtsmæssigt, og det er der, hvor vi ikke kan rumme eller håndtere vores ( eller andres) følelser.

Ovenstående kan komme til udtryk meget forskelligt fra menneske til menneske, men uanset hvad, er det et signal om, at du er mindre god til at være det menneske, som du potentielt kan være. Din væredygtighed er udfordret og med det bliver du begrænset mentalt, fysisk og emotionelt.

Ud over et tab af livskvalitet reduceres også muligheden for at påvirke verden konstruktivt.

At opnå væredygtighed er et livsprojekt, men også et givende et af slagsen. Med en bevidsthed om, at der er en mental, fysisk og emotionel begrænsning indbygget, kan du tage ansvar for alle tre dele. Det betyder, at du kan begynde at prioritere din kapacitet og dermed etablere en hverdag, hvor du har adgang til dig selv og plus noget mere. Det bliver en oplevelse af flere potentielle tilvalg i livet end fravalg.

Et gennemgående tema for de mennesker, som jeg har hjulpet til øget væredygtighed, er oplevelsen af at kunne mere med mindre pres, større fysisk velvære og et langt mere nuanceret og givende følelsesliv.

Alt sammen bidrager det til at skabe mere handlekraft og følelse af handlefrihed.

Hvis du er nysgerrig på væredygtighed i din egen hverdag, så kan du lave denne lille måløvelse, hvor de tre kapaciteter inddrages.


  1. Identificer dit mål Vær så specifik som muligt og skriv det ned, så det står helt tydeligt - gerne både mentalt, fysisk og emotionelt.

  2. Vurder dine kapaciteter Hvordan er din nuværende tilstand i forhold til de tre kapaciteter, og hvordan påvirker det dit mål og din mulighed for at nå det. Det er vigtigt, at du er ærlig over for dig selv, og kigger på det, der lige nu påvirker din mentale, fysiske og emotionelle kapacitet.

  3. Identificer forhindringer Hvor ligger din mentale, fysiske og emotionelle grænse lige nu og fremadrettet. Vær realistisk i forhold til både de indre og ydre påvirkninger, som du er bevidst om.

  4. Lav en væredygtig plan Overvej hvilke skridt, der er mulige at gå inden for din nuværende indsigt i din mentale, fysiske og emotionelle kapacitet. Hvis du er i tvivl, så spørg dig selv "hvad er det mindste jeg kan gøre lige nu og fortsætte med på ubestemt tid"?

  5. Nødhjælpskasse Ingen vej til et mål er uden bump, men hvis du bevæger dig inden for din tilgængelig kapacitet, så vil bumpene være mindre. Det er dog en god idé at have en nødhjælpskasse med. Vær bevidst om, hvad du allerede nu kan putte i den, og som du kan bruge, når du oplever at den mentale, fysiske og/emotionelle kapacitet kommer under større pres end du har regnet med.

  6. Mærk, mærk, mærk og justér løbende Fra nu og frem til målet stopper du op regelmæssigt og tager temperaturen på den mentale, fysiske og emotionelle kapacitet. Brug nogle minutter, hvor du fokuserer dedikeret på de tre dele i forhold til dit mål og juster så eventuelt dit planlagte næste skridt. Gør det systematisk og ikke kun, når du måske er endt et sted, hvor du ikke har ledig kapacitet. Det er således ikke en tilstand, hvorfra du står med gode kort for at korrigere mest konstruktivt eller få den indsigt, som du har brug for.


Hvis du oplever, at der undervejs i ovenstående proces er punkter, der er svære at komme igennem, så kan det være en god idé at alliere sig med en coach, der er god til at stille spørgsmål, kaste lys i hjørnerne og skabe selvindsigt og refleksion i alle tre kapaciteter. Det kræver således også i sig selv en grad af ledig kapacitet, hvor det kan gøre en forskel med ekstern hjælp.

Hvis du er blevet endnu mere nysgerrig på væredygtighed, så er du meget velkommen til at kontakte mig via kontaktformularen nederst på siden. Du er også velkommen til at kontakte mig, hvis du gerne vil have væredygtighed ind i dit liv og vil finde ud af, hvorvidt jeg kan hjælpe dig. Den indledende samtale er uforpligtende og helt gratis.

Comments


Future Being_logo6.png
Modtag min INSPIRATIONSMAIL
1 ny artikel med inspiration - direkte i din mailboks hver 14. dag

Tak for din tilmelding

bottom of page