top of page

VÆREDYGTIG LEDELSE 

Ledelsesbegrebet er lige nu i gang med en markant udvikling, der skubber til faste overbevisninger, strategier og handlemønstre.

I takt med at vores arbejdsstrukturer og processer ændres stilles nye krav, som påvirker ledere på alle niveauer, men samtidig skaber en ny ledelsesramme.

Det handler ikke længere om lederne, men om hele organisationen. Ledelse er blevet et fælles anliggende, hvor behovet for tydelighed og ansvar vokser markant.

Det er her at væredygtig ledelse kommer ind, som et fundament for at favne og udvikle både den enkelte og kollektivet i en hverdag, hvor det er blevet endnu vigtigere, men også sværere, at balancere trivsel, udvikling og resultater.

Det handler om mental, fysisk og emotionel kapacitet i hverdagen. At styrke det på tværs af ledelseslagene og hos den enkelte leder, så det er muligt at løfte det i hele organisationen. 

Gevinsten er en lang større evne til at agere frem for reagere og dermed være på forkant. Det styrker innovations- og handlekraft og giver øget arbejdsglæde. Alt sammen med til at løfte mennesker og forretning på samme tid.

Et forløb med fokus på ledelse og væredygtighed kan bestå af både individuelle forløb og workshops, og vil altid tage udgangspunkt i jeres forretning, jeres medarbejdere og jeres konkrete udfordringer. I vil hele vejen igennem få adgang til mine 15+ års erfaring som leder og praktisk erfaring med at lede forandringsprocesser.

Undervejs vil I blive klogere på jer selv både kollektivt og individuelt, få konkrete værktøjer og et handlekraftigt fundament at agere på fremadrettet. 

Er du nysgerrig på, hvorvidt væredygtig ledelse kan gøre en forskel for dig eller i din virksomheden, så er du velkommen til at kontakte mig. Den indledende samtale er helt uforpligtende og gratis.

Kontakt mig

Michael W-R (3).jpg

"Få kapacitet til at skabe resultater, du er stolt af og udvikling, der kan mærkes"

"Vi var enige om rammen for god ledelse, men udfoldede den så på hver vores måde, hvilket gave ildebrande alle mulige steder og uden at nogen kunne se, hvor det gik galt. Michael fik gjort ledelse til noget meget konkret og handlingsrettet, som både jeg og mine kollegaer kan finde sammen om og tage ansvar for."

Thomas, salgsleder

Future Being_logo6.png

Virksomheden får:

  • sammenhængende  ledelse

  • bedre arbejdsmiljø

  • forbedrede resultater

  • mere innovation

  • større forandringskapacitet

Den enkelte medarbejder får:

  • øget handlekraft

  • autencitet i sin ledelse

  • større medejerskab

  • læring og udvikling

  • trivsel

bottom of page