top of page

Er du for overbevist til at kunne lykkes?

Dybt inde i dig bor overbevisninger, der er med til at diktere din selvopfattelse og ageren i verden. De er forankret som positive, men kan have den stik modsat effekt

Du og jeg og alle andre er formet af vores overbevisninger, der opleves som sandheder.

Der er intet så trygt, som at være helt overbevist om at have ret. Det er faktisk så stærk en følelse, at den er meget vanskelig at udfordre. Problemet med det er blot, at følelsen totalt kan overskygge, at det alene er din overbevisning, og andre kan have en anden opfattelse, der føles nøjagtig lige så rigtig.


Dette er kilde til rigtigt mange konflikter, og en af de sværeste at tage hånd om, når jeg har stået i et team eller en organisation, hvor der er gravet dybe grøfter mellem mennesker.


Overbevisninger er en mental ramme, der hjælper os til at forstå og organisere information fra verden omkring os. Det hjælper os til at håndtere komplekse input, så vi kan træffe beslutninger og agere. De er med til at forme vores selvforståelse og plads i verden, hvilket hjælper os til et trygt fundament at agere udfra. Overbevisningerne fletter sig ofte sammen med kulturelle og sociale normer, så vi også finder tryghed i fællesskaber, der deler overbevisningerne.


Problemet er, at overbevisninger er subjektive, men føles som endegyldige sandheder. Det giver problemer, når de rammer ind i hinanden. Både på arbejdspladsen, i foreningen, vennekredsen og familielivet. Det udfordrer blandt andet kulturel mangfoldighed, mindsker innovation og risikovillighed, begrænser implementering af ny teknologi og arbejdsprocesser og lukker af for feedback både internt og fra kunder og samarbejdspartnere.


Overbevisningerne bor inde i dig og mig og alle andre. Vi har dem med os altid, hvilket betyder, at de også kommer i spil, når vi træffer beslutninger for os selv, skal tænke nyt, tilpasse os nye situationer eller står foran en ønsket forandring i livet. De kan blive en forhindring, der gemmer sig i mørket og ikke naturligt udfordres, fordi den er "en sandhed". Den er som udgangspunkt blåstemplet.


Jeg har mange gange oplevet mennesker, der starter med sætningen 'Jeg er sådan en, der...'. Det er et selvbillede baseret på en overbevisning, der ikke nødvendigvis kan føres bevis for, når det udfordres. Det er hjernen, der har dannet sig et billede, som den er tryg ved, og som på et tidspunkt har været en hjælp til at agere i verden. Men det er ikke nødvendigvis et tidssvarende billede, der tjener til en fordel længere.


I coaching-sammenhæng tales om støttende og begrænsende overbevisninger. En overbevisning forsvinder ikke af sig selv, hvis den er etableret som støttende. Den vokser sig blot stærkere og stærkere og er i den sammenhæng helt ligeglad med, hvorvidt den undervejs bliver det, der begrænser dine muligheder for at lykkes med det, som du drømmer om i dag og fremover.


At arbejde med sine overbevisninger er ikke nemt, fordi de er forankret som sandheder med rødder ned i underbevidstheden.


Nedenstående er nogle af de nødvendige trin, der skal til. Og de gælder også, hvis de kollektive overbevisninger begrænser teamet eller organisationen.


Identificer overbevisninger Lav en åben (ikke vurderende) brainstorming på, hvad du tror om dig selv, andre og verden omkring dig. Udfordre overbevisninger Tag ovenstående og spørg dig selv, hvilket er baseret på en objektiv sandhed eller tidligere erfaringer og subjektive opfattelser. Her er hjælp at hente i spørgsmålene 'hvordan ved jeg, at dette er sandt?' eller 'er der bevis for, at denne overbevisning er korrekt?'


Find begrænsende overbevisninger Når du har identificeret overbevisninger, så følger også en indsigt i, hvilke der har en støttende og hvilke, der har en hæmmende indflydelse på det, du gerne vil opnå.


Ændre overbevisninger Et opgør med en hæmmende overbevisning handler om at erstatte den med nye og konstruktive overbevisninger. Det er ikke nødvendigvis et spørgsmål om at vende en overbevisning om, så her kan det være en hjælp at få tilgang af nye perspektiver og feedback. Det kan være fra kollegaer, venner og familie. Det kan også være fra en professionel coach.


Træn nye overbevisninger En støttende overbevisning, der skal erstatte en hæmmende overbevisning, er som udgangspunkt skrøbelig, fordi den ikke har haft lige så lang tid til at blive forankret. Du har derfor brug for i en periode at være dedikeret til at udleve den nye overbevisning, hvor den bliver bekræftet i hverdagen. Samtidig kan en hæmmende overbevisning afkræftes ved at være opmærksom på alt det, der viser, at den ikke er korrekt.

Uanset hvor du er i livet, og om du faktisk føler dig begrænset, så er det en god idé at besøge og udfordre sine overbevisninger. Der kan sagtens ligge nogle, der begrænser et potentiale, som du ikke er bevidst om, ligesom du med dine overbevisninger kan have en ubevidst hæmmende effekt på verden omkring dig. Der er således en tæt sammenhæng mellem overbevisninger og det at være forudindtaget. I mange sammenhænge kan dette føre til bias, der er en systematisk og uretfærdig præference for noget over noget andet.

コメント


Future Being_logo6.png
Modtag min INSPIRATIONSMAIL
1 ny artikel med inspiration - direkte i din mailboks hver 14. dag

Tak for din tilmelding

bottom of page