top of page
Michael Winther-Rasmussen Power.jpg

VÆREDYGTIGHED

Det nemmeste i verden er at være menneske.

Det sværeste er at være god til det.

Væredygtig betyder at være god til at være, og handler om kapacitet. Både hos den enkelte og i kollektivet.

Mental kapacitet

Fysisk kapacitet

Emotionel kapacitet

Alle tre kapaciteter kan i varierende grad blive udfordret i hverdagen, og udfordrer evnen til dels at være i konflikter og kriser og dels lære nyt og finde løsninger. Når kapaciteten er lille, bliver udfordringerne store og omvendt.

Med ledig kapacitet på alle tre parametre er væredygtigheden størst. Det er her de mest optimale betingelser er til steder for at være god til være menneske.

Uanset hvor du er i dit arbejdsliv eller liv i det hele taget, eller hvor dit team eller din organisation er, så er der brug for ledig kapacitet.

Bruger du eller I mere kapacitet end der er til rådighed, så begrænses råderummet til at forløse muligheder og drømme og risikoen for mistrivsel og stress stiger.

I det øjeblik, hvor der værnes om og skabes ledig mental, fysisk og emotionel kapacitet er mere ikke kun muligt, men også væsentligt nemmere at få til at ske. Lige præcist der, er der den største handlefrihed og handlekraft til rådighed.

Væredygtighed gennem kapacitet er et grundlæggende element hos Future Being, hvilket betyder, at det er et indarbejdet fokus i arbejdet med udvikling, forandring og trivsel hos både den enkelte i hverdagen og i de virksomheder og organisationer, som jeg arbejder med.

Udbyttet kan læses direkte på bundlinjen. Både den menneskelige og den forretningsmæssige.

Seneste blogindlæg om væredygtighed

bottom of page