top of page

Det bliver ikke mere rigtigt af at være svært

Forestillingen om at sejren er større og mere fortjent, når vejen er svær, kan ende med at skygge for potentialet i nemme løsninger

Har du fortjent det mindre, hvis du er kommet nemt til det? Måske er den lette vej nogle gange den rigtige

Af alle verdens utallige opfindelser, så har jeg et svagt punkt for æggebakken. Hvordan sikrer vi noget, der er meget skrøbeligt og rundt, så det kan stables og transporteres over store afstande uden at gå i stykker. Vi tager et stykke pap ...

Tænk sig at noget så enkelt kan fungere så godt.


Faktisk omgiver vi os med masser af den slags simple løsninger til komplekse problemer. Mange af dem så simple, at vi slet ikke tænker over dem, fordi de er så nemme at afkode.


Hvor mange gange har du eksempelvis stoppet op og tænkt over en papirklips?


Nogle gange er enkle løsninger på problemer vitterligt geniale. De er faktisk geniale, fordi de er enkle. Det så bare ikke nødvendigvis det, der afspejler vores egne måder at tilgå hverdagens små og store udfordringer på. Nogle gange bliver det den svære eller komplicerede vej til målet, vi går, fordi det på en eller anden måde føjer mere værdi til projektet og dermed potentielt en følelse af, at have opnået noget mere. Det kan tage en så ekstrem karakter, at et forsøg på at skyde genvej opleves som snyd eller udløser dårlig samvittighed, når målet nås. Det tilskynder ikke ligefrem til at gøre noget andet (og nemmere) en anden gang, og så bider den etablerede, svære strategi sig yderligere fast. Helt uagtet at det stiller enorme krav til vores mentale, fysiske og emotionelle kapacitet, fordi ressourceforbruget i alle tre kapaciteter er større, når vi skal gå omveje og forcere bjerge.


Nogle gange er det naturligvis nødvendigt. Men ikke altid, og bevidstheden om at det også er en mulighed at tage den nemme vej, er helt afgørende for at opnå balance og sikre, at der rent faktisk er kapacitet til at gå de svære veje, når det er nødvendigt.


Når jeg taler med mennesker om at forenkle hverdagen, fordi det er en væsentlig vej til væredygtighed, så handler det således ikke om at ændre på målene, men om nogle gange at gå en anden og lettere vej. At se lige så stor værdi i små skridt som i store. Det behøver ikke være kompliceret eller svært for at være rigtigt. Nogle gange er den lette løsning faktisk den helt rigtige løsning.


Der kan være mange gode grunde til at strategien om at vælge det svære, før det lette, er blevet etableret, men det gør den ikke nødvendigvis til den bedste strategi i alle sammenhænge.


Savner du adgang til en naturlig adgang til lette løsninger, så skal du træne dig til det. Her er tre lette træningsøvelser:

  1. Kig på et konkret problem i hverdagen og skriv så den løsning ned, som du har tænkt dig at bruge. Skriv derefter en enklere og nemmere løsning på samme problem ned på samme papir. Det betyder ikke, at du skal gå med sidstnævnte, men du træner dig selv i at have dét perspektiv med dig, at der kan være en anden og lettere vej.

  2. Skriv en tilladelse til dig selv eller udform en kontrakt, der er synlig for dig hver eneste dag. På den skriver du, at du giver dig selv lov til at vælge lette løsninger. Også her har du ikke forpligtet dig til at gøre noget som helst anderledes end du plejer, men du bliver bevidst om, at der er alternative veje og du har endda givet dig selv lov til at gå dem.

  3. Fejr de lette sejre, som var de svære sejre. Hvis du gør noget, som du ikke er vant til, så er det faktisk en stor bedrift - uanset om det på papiret virker banalt eller ej. Da alting ser mindre problematisk ud bagefter, så vil en let løsning syne af det rene ingenting. Det er bare ikke korrekt, fordi du har ændret adfærd og udfordret din normale, ubevidste strategi. Det skal fejres. Lav en markant markering hver eneste gang, at du har kigget på et problem og valgt en lettere løsning end den, som du først ville have gået med. Heller ikke her har du forpligtet dig til at gøre noget anderledes, men du giver de lette løsninger, som du allerede praktiserer, mere værdi.


Du kan lave en eller flere af øvelserne samtidig, og måske ligefrem bruge dem som springbræt til at skabe lette forandringer. Et nemt skridt er stadig et skridt, der kan bringe dig fremad.


Væredygtighedsstrategier handler om at skabe ledig kapacitet til at rumme sig selv plus noget mere. Alle er kun ét menneske, så fysisk, mental og emotionel kompleksitet og overvældethed kan dræne både handlekraft og oplevelsen af handlefrihed. En af de konkrete redskaber er oprydning i og forenkling af løsningsstrategier. Har du brug for mere væredygtighed i dit liv, mere handlekraft og oplevelse af frihed, så skal du ikke nødvendigvis opnå det alene. Jeg tilbyder individuelle forløb med fokus på netop det. Kontakt mig via formularen nederst på siden. Den indledende samtale er både uforpligtende og gratis.


Comments


Future Being_logo6.png
Modtag min INSPIRATIONSMAIL
1 ny artikel med inspiration - direkte i din mailboks hver 14. dag

Tak for din tilmelding

bottom of page