top of page

Få styr på din motivation

Motivation er drivkraften, der hjælper dig fra intention til handling, men den vokser ikke af sig selv. Den skal trænes og fodres, hvis den for alvor skal hjælpe dig i mål.

Løber, der står og smiler tilfreds efter en løbetur i naturen
Motivation er en stor styrke, men også en skrøbelig ressource. Uanset hvilken intention, som du gerne vil føre ud i livet.

Har du prøvet at have store ambitioner og mål, men kæmpet med at finde den nødvendige motivation til at handle og virkelig forfølge dem?


Måske har du haft perioder, hvor du følte dig fanget af manglende motivation og skubbet handlinger foran dig.


Du er ikke alene.


Motivation er en medfødt menneskelig egenskab, men den er flygtig og kræver bevidst opmærksomhed og indsats for at blive en kompetence, der gør en forskel.


Måske har du drømt om at tabe dig eller starte egen virksomhed op. Ambitionen er der, du oplever det som vigtigt, du har lavet alle forberedelser og har de nødvendige ressourcer til rådighed. Nu kommer det første skridt, og pludselig er det ikke motivation, men tvivl, frygt og energitab, der sætter ind. Det er som motivationen er fordampet som dug for solen.


Det er her vigtigt at vide og acceptere, at motivation ikke er en konstant tilstand. Det er en indre drivkraft, der hjælper dig til at handle og opretholde vedholdenhed og engagement i at nå dit mål. Det er en kombination af din intention om at opnå noget specifikt og så den mentale og emotionelle stimulering til handling og en fortsat indsats. Den kan variere og svinge afhængigt af både indre og ydre faktorer. Det vil sige ikke blot løftes af en ydre påvirkning som anerkendelse, forventninger, konkurrence eller belønning, men også indre faktorer som personlige værdier, overbevisninger og interesser.


Ligesom den kan svinde ind, når den påvirkes negativt indefra og udefra.

Nogle gange er påvirkningen stærk og vedvarende, mens den andre gang er svag og svær at opretholde. Det er altså ikke et spørgsmål om at have adgang til motivation eller ej, for den er indbygget i dig, men hvor veltrænet den er. Motivation er således ikke forbeholdt de udvalgte få. Det er en færdighed, der kan trænes op, så den bliver en naturlig del af din hverdag. Med øget motivation har du nemmere ved at tage initiativ, være produktiv samt overvinde udfordringer og forhindringer, så du kan nå både de kortsigtede og de langsigtede mål.


Når du skal have styr på din motivation og træne den, så er det vigtigt at forstå dels de ydre og de indre påvirkning, som gælder for netop dig, og evne at kombinere dem på en måde, så de giver det bedste udbytte. Det vil sige, at ét værktøj eller ét fokus ikke nødvendigvis gør det alene.


Herunder er nogle af de værktøjer, som du kan benytte dig af.


Påvirkning af motivation indefra:


Meningsfuldhed - Forbind dig dybt og personligt til dit mål. Gør det tydeligt, hvorfor det er vigtigt for dig, og hvordan det vil skabe en indre værdi for dig. Jo mere meningsfuldt et mål er for dig og dine værdier, jo mere sandsynligt er det, at du vil opnå og opretholde motivationen til at handle.


Målsætning - Tydeliggør dit mål og del det så op i mindre og håndterbare delmål. Lav en handlingsplan, der matcher din mentale, fysiske og emotionelle kapacitet, og sørg for at have den tilgængelig, så du har let adgang til at se din fremgang.

Visualisering - Forestil dig hvordan det vil føles at have nået dit mål. Skab et klart indre billede af at lykkes, og mærk efter hvordan det er at være dig mentalt, fysisk og emotionelt lige i dét øjeblik.


Belønning - Lav et belønningssystem, der sikrer, at du fejrer og belønner dig selv, hver gang du når et delmål eller et specifikt resultat. Systemet er vigtigt, da det sikrer en kontinuerlig, positiv følelse af at lykkes, hvilket, selv i små doser, er med til at fodre motivation


Indre dialog - Lyt til den indre stemme, der vil dig det godt. Den der ved, hvad du har brug for, og som kan anerkende og rose dig for det, der lykkes. Hvis den negative stemme fylder meget, så er det med at give taletid til den positive og lytte fokuseret til den i stedet.

Påvirkning af motivation udefra:


Inspiration - Læs bøger og blogs, lyt til podcasts eller tal med mennesker, der inspirerer dig og booster din motivation. Find mentorer, rollemodeller eller personer med et mål, der ligner dit, som du kan lære af og trække inspiration fra.


Netværk - Omgiv dig med mennesker, der evner at støtter dig og opmuntrer dig. Mennesker, der forstår dig og deler din ambition, og giver dig opbakning og anerkendelse.


Balance - Pas på dig selv med en sund balance mellem arbejde og fritid. Sørg for nok søvn, motion, sund mad og tid i kalenderen til mental, fysisk og emotionel restitution, da det styrker din energi og giver plads til motivationen.


Uanset hvad du gør, så er motivation altid med dig, så eksperimenter med, hvad der virker. Stop op ofte og mærk efter, hvad og hvordan motivation bor i dig, og sørg så for at træn den og fodre den. Det er den bedste måde at få den til at vokse på. Langsomt men sikkert.

Er du nysgerrig på, hvordan du kan booste din motivation gennem væredygtighed, og komme til en hverdag med langt mere handlekraft og -frihed, så er du meget velkommen til at kontakte mig. Den indledende samtale er uforpligtende og helt gratis.
Commentaires


Future Being_logo6.png
Modtag min INSPIRATIONSMAIL
1 ny artikel med inspiration - direkte i din mailboks hver 14. dag

Tak for din tilmelding

bottom of page