top of page

Værdibaseret kommunikation

Kommunikation er en essentiel del af vores møde og ageren med verden. Uanset om det er som menneske, gruppe eller organisation, så kræver det god kommunikation at sikre udvikling, forandring og sammenhængskraft.

 

Kommunikation handler altid om mennesker, og stiller derfor helt særlige krav til vores forståelse af vores eget og modtagerens udgangspunkt. 

Gjort rigtigt og godt kan det gøre en verden til forskel for os selv, for andre og for den verden, som vi er en del af. Den største forskel opnås, når kommunikationen er forankret i værdier, fordi den så opleves autentisk og troværdig. Vi taler med større gennemslagskraft og vi lytter mere intenst, når kommunikationen står på et tydeligt værdibaseret fundament.  

Hvad enten du er enkeltperson, der gerne vil styrke din kommunikation eller er en organisation, der skal have en mere effektiv intern og/eller ekstern kommunikation, så vil forløbet basere sig på både en afklaring af det værdimæssige udgangspunkt og dernæst en konkret brobygning til at eksekvere på den i praksis gennem en tilpasset værktøjskasse af kommunikationsredskaber og produkter, der matcher lige præcist den kontekst, som du eller I står i.

Forløbet er således delt mellem indsigt, læring og praktisk eksekvering, hvor der hele vejen er adgang til mine mere end 15 års erfaring med kommunikation. Både som journalist, redaktionsleder og kommunikationschef.

​​

Forløbet afholdes fysisk på arbejdspladsen eller andet sted efter aftale. Alt sker i fuld fortrolighed. Forløbet skræddersyes til dine eller jeres behov og ønsker.

Er du nysgerrig på, hvorvidt værdibaseret kommunikation kan gøre en forskel for dig eller din organisation, så er du velkommen til at kontakte mig. Den indledende samtale er helt uforpligtende og gratis.

Kontakt mig

værdibaseret kommunikation.jpg

"Kommunikation kan flytte mennesker og dagsordener langt mere effektivt, når den opleves troværdig og autentisk"

"Michael er ikke kun et af de dygtigste kommunikationsmennesker, som jeg har mødt, men også enormt inspirerende og givende både fagligt og personligt, hvilket betød, at vi fik en indsigt og en struktur, der giver mening og som har lettet vores måde at kommunikere på, hvilket tidligere var problematisk og lidt en varm kartoffel."

Nina, HR-konsulent

Future Being_logo6.png

Virksomheden får:

  • mere gennemslagskraft internt og eksternt

  • styrket sammenhængskraft

  • øget succes i forandringsprocesser

  • forbedrede resultater

Den enkelte medarbejder får:

  • tydelighed i sin kommunikation

  • færre konflikter i hverdagen

  • større handlefrihed

  • stærkere samarbejdsrelationer

  • øget arbejdsglæde

  • adgang til læring og udvikling

bottom of page