top of page

At lytte er mere end bare at lytte

Når du lytter, kan du gøre det med to forskellige udgangspunkter, og det ene kræver mere af dig end det andet. Mestrer du det, så styrker det din kommunikationsevne og læring markant


Kommunikation er en helt essentiel del af at være menneske og indgå i relationer med andre, og det handler ikke kun om det, der kommer ud af munden eller måden, som du bruger dit kropssprog. Vores evne til at lytte er helt afgørende for at opnå dybere forståelse og styrke vores kommunikationsevner og indlæring.


At lytte er dog mere end bare at lytte. Vi kan lytte for at svare og vi kan lytte for at blive klogere.


Når vi lytter for at svare, er vores opmærksomhed primært rettet mod at matche det, der bliver sagt, med vores eksisterende viden og forståelse. Det sikrer indre tryghed og opretholder tempo inden for det kendte. Det begrænser til gengæld vores mulighed for at opfange nuancer og detaljer i budskabet fra afsenderen.


Derimod, når vi lytter for at blive klogere, er vores fokus rettet mod det, der udfordrer vores eksisterende viden og forståelse. Det åbner os for de informationer, perspektiver og synspunkter, som afsenderen har, hvilket giver adgang til læring, indsigter og løsninger. Det kan være en udfordring, fordi den stiller store krav til os som mennesker, fordi det kræver rummelighed, tålmodighed og mod til at udfordre sit eget indre, etablerede mentale landskab.


Det er simpelthen langt mere trygt og stiller færre krav til den ledige, mentale kapacitet, når vi lytter for at svare. Vi møder verden med en næsten automatiseret respons om at svare, fikse og løse tingene. Men får så samtidig mindre træning i at lytte for at blive klogere, opnå indsigt eller opnå en højere bevidsthed om os selv og verden, som vi agerer i.


At være bevidst om forskellene på lytning og sin egen måde at lytte på i forskellige situationer er helt afgørende, hvis man vil kunne mestre begge dele og dermed styrke sin kommunikationsevne.


Det handler om, at kunne prioritere at lytte for at lære. Og med det optimere evnen til at kommunikere effektivt, opnå bedre forståelse, skabe stærkere relationer og blive klogere i processen. Det er nemmere sagt end gjort i en travl hverdag, hvor strømmen af informationer og krav kan opleves overvældende og æder af den ledige mentale kapacitet.


For at styrke lytteevnen i kommunikation med andre, skal du:


... være opmærksom på dit eget fokus på egne tanker og meninger under samtaler, samt give plads til den anden persons perspektiv og forsøg at forstå det fuldt ud.

... udskyde din egen respons og være tålmodig med at lytte, indtil den anden person er færdig med at tale. Undgå at afbryde eller afbryde for tidligt, da det kan forstyrre deres tanker og muligheden for at få et dybere indblik i deres synspunkter.

... vise interesse og engagere dig i samtalen ved at stille relevante spørgsmål. Dette viser, at du virkelig forsøger at forstå den anden persons perspektiv.

... dyrke en nysgerrig og åben tilgang til samtaler. Vær interesseret i at lære fra andre og vær villig til at udfordre dine egne synspunkter og antagelser.

... praktisere empati og forsøge at sætte dig i den anden persons sted. Det vil blandt andet sige prøve at forstå deres perspektiv, selvom du ikke nødvendigvis er enig. Dette vil hjælpe dig med at opbygge en bredere forståelse af samtalens indhold og emne.


Som coach ved jeg, hvordan ovenstående intention kan være svær at få omsat til virkelighed i hverdagen. Det stiller store krav til det enkelte menneskes ledige kapacitet, og kræver således afstemte handlinger, der matcher den enkeltes udgangspunkt.


Udbyttet er til gengæld markant, fordi det at lytte er en kompetence, der kan transformere den enkeltes hverdag positivt, styrke udvikling og det personlige lederskab.


10 minutters daglig lyttetræning Det kan kræve ekstern hjælp af eksempelvis en coach at blive god til at lytte for at lære og særligt, hvis udgangspunktet er, at du agerer i en hverdag, hvor du ofte er mentalt overvældet. Vil du i gang allerede nu, så kan du dog prøve med denne daglig træningsøvelse, der tager cirka 10 minutter.


  1. Find et stille og behageligt sted, hvor du kan være uforstyrret i 10 minutter. Det kan være på kontoret, derhjemme eller på en gåtur.

  2. Sæt en alarm eller et ur, så du kan holde styr på tiden.

  3. Luk øjnene og tag nogle dybe vejrtrækninger for at skabe ro i sindet.

  4. Brug de første par minutter til at reflektere over dine lyttevaner og -mønstre. Vær ærlig over for dig selv omkring eventuelle udfordringer, du har oplevet i forhold til at lytte for at lære.

  5. Efter refleksionen, vælg en specifik situation eller samtale fra dagen, hvor du gerne ville have været mere opmærksom og lyttende. Det kan være en samtale med en kollega, en ven eller en familiemedlem.

  6. Visualisér denne situation og genoplev den i dit sind. Fokuser på at være til stede i øjeblikket og være åben for at forstå den anden persons perspektiv.

  7. I løbet af de resterende minutter, forestil dig, hvordan du kunne have lyttet mere aktivt og engageret. Tænk på de spørgsmål, du kunne have stillet for at dykke dybere ned i emnet og forstå den anden persons synspunkter bedre.

  8. Når tiden er gået, åbner du langsomt øjnene og tag et øjeblik til at reflektere over øvelsen. Mærk efter hvordan det var at være i samtalen på en anden måde, og reflekter over, hvordan du kan være det i fremtidige samtaler.

Ovenstående er træning, hvilket betyder, at du nødvendigvis må gøre det regelmæssig i flere dage i træk, før du begynder at mærke effekten af det. Det tager tid at udvikle nye vaner, nye tankemønstre og ny adfærd, så vær tålmodig med dig selv.


Evnen til at lytte for at lære er et af mange elementer i den filosofi om væredygtighed, som Future Being er funderet på. Det handler om at være god til at være gennem øget, ledig mental, fysisk og emotionel kapacitet.


Er du nysgerrig på væredygtighed eller vil du gerne styrke dine kommunikationsevner, så er du velkommen til at kontakte mig via kontaktformularen nederst på siden. Den indledende samtale er uforpligtende og gratis.


Comentários


Future Being_logo6.png
Modtag min INSPIRATIONSMAIL
1 ny artikel med inspiration - direkte i din mailboks hver 14. dag

Tak for din tilmelding

bottom of page