top of page

Du kan godt, du skal ikke

Der er frihed i at kunne, og kamp i at skulle. Forskellen er afgørende for at lykkes på den lange bane

Hvilke meningsfulde muligheder vil du gerne have adgang til at gribe og handle på?

Hvad bliver muligt, hvis du kan mere? Hvilke muligheder forløser du, hvis du pludselig står med en oplevelse af lige dele handlefrihed og handlekraft?


Det er en af de basale gevinster, som ligger i at fokusere på mental, fysisk og emotionel kapacitet, som er fundamentet for Væredygtighed.


Væredygtig: At være god til at være

Ethvert menneske er blot ét menneske og i det ligger en begrænsning. Du og jeg og alle andre kan kun rumme så meget, og når vi er fyldt op, så reduceres åbenlyst også pladsen til at tage mere og nyt ind.


Hvis du har prøvet at få præsenteret problem på problem hen over en arbejdsdag, så ved du også, at som dagen skrider frem, så bliver der mindre og mindre plads til at tage problemer ind og finde løsninger. Du fyldes op.


I starten kan du sagtens klare det, for du har overblik og ledig kapacitet til at tage ind, betragte kompleksiteten og finde løsningen. Som timerne går, så overhales det dog af tempoet, som verden omkring dig bevæger sig i. Der kommer nye problemer, opgaver og mennesker, som du skal forholde dig til og stille og roligt fyldes du op, så der er mindre og mindre kapacitet til at tage ind, betragte kompleksiteten og finde løsninger.


Du bevæger dig fra en oplevelse af at kunne håndtere problemet til at skulle håndtere problemet. Det første sker nærmest af sig selv, og med naturligt overskud, mens det sidste kræver kamp og viljestyrke.


Du kommer fra en situation, hvor du kan bevæge dig, har en oplevet grad af handlefrihed og tør gå nye veje og glider så gradvist over i en situation, hvor det handler om at klare skærene uden alt for mange skrammer. Du taber mod til at prøve noget nyt, griber til plejer og løsninger med mindst mulig risiko. Det gælder mennesker såvel som organisationer.


Tag så den oplevelse og spred den ud over en arbejdsuge, måske hverdagen i almindelighed... Det udløser en følelse af at være hamsterhjulsforpustet.


Stille og roligt eroderer også handlekraften.


Selvfølgelig kan du handle på viljestyrke, men du har nok, som de fleste, oplevet at viljestyrke kun rækker så langt. Du ser kun ind i den korte bane, og handler alene på den hurtigste og nemmeste løsning.


Skal du have reel, meningsfuld og langtidsholdbar handlekraft, så skal du have en oplevet plads at handle fra.


Den nemmeste handling er den, der opleves meningsfuld og naturlig og hvor der er energi og gejst.

'

Den sværeste handling er den, der drives frem af pres og tvang.


Hvis alting starter med at fokusere på det du kan, og det først derefter handler om det du skal, så bliver viljestyrke til det, som den er beregnet til, altså det særlige gear, der kun kommer i brug ved særlige lejligheder. Så prioriterer du din indsats med blik for det, som du kan, før det du skal. Det betyder ikke, at du slipper for det svære, men det betyder, at du får momentum og meningsfuldhed aktiveret, og mere plads til at være i og håndtere det svære.


I praksis bliver det oplevelsen af, at flytte sig hurtigere og med sig selv bag rattet.


Hvad betyder det så?

  • Du er ét menneske, og kan kun rumme så meget, som netop ét menneske

  • Når du er fyldt op, begrænser du dig selv og din mulighed for at gøre en forskel

  • Når du har ledig kapacitet, har du adgang til handlefrihed og handlekraft


Gevinsten ved at tage de tre ovenstående punkter ind i sit liv eller ind i en organisation er, at det begynder at boble af initiativ, handlekraft, løsninger og inklusion. Evnen til at lære nyt, prioritere og innovere vokser. Konflikter bliver færre, trivslen stiger og arbejdsglæden eksploderer.


Det kan mærkes.


Det enkelte menneske vokser meningsfuldt, og organisationen flytter sig konstruktivt i forhold til de mennesker, som den består af.


Vigtigst af alt, så er der et langt stærkere fundament at forankre forandringer på. Der er en følelse af at kunne rumme det nye og tage ejerskab på det frem for at skulle rumme det nye og presse det ind et sted.


Skal væredygtighed også have en større plads i dit liv eller jeres organisation i 2022, så kontakt mig for en uforpligtende samtale om dine og jeres muligheder.


Comments


Future Being_logo6.png
Modtag min INSPIRATIONSMAIL
1 ny artikel med inspiration - direkte i din mailboks hver 14. dag

Tak for din tilmelding

bottom of page