top of page

Kunsten at skabe dit eget team

Store forhindringer overvindes sjældent alene, så sørg løbende for at have de rigtige mennesker omkring dig

At nå til tops eller overvinde forhindringer i livet skal ikke være en solomission. Sæt det rigtige team omkring dig.

29. maj 1953 satte den 34-årig newzealænder Edmund Percival Hillary som den første, bekræftede, bjergbestiger sine fødder på toppen af Mount Everest.


I brede kredse er det nok mindre kendt, at han faktisk ikke nåede toppen alene. Med sig de sidste godt 300 meter havde han også sherpaen Tenzing Norgay, der bar oppakningen på 14 kilo. Hele ekspeditionen, som Hillary i øvrigt ikke selv var leder af, talte over 400 mand.


Uden støtten fra den samlede ekspedition var Hillary næppe nået frem til den sidste lejr inden toppen, og uden Norgay havde han ikke klaret det sidste stykke.


Mount Everest-ekspeditionen blev en succes takket være en holdindsats.


Nu er det de færreste af os, der i det daglige skal bestige et bjerg i fysisk forstand, men oplevelsen af at skulle overvinde forhindringer i hverdagen kan opleves store nok.


Sværhedsgraden gradueres ud fra din oplevelse af tilgængelige ressourcer, herunder din kapacitet til at omsætte ressourcerne. Mange ressourcer og/eller stor kapacitet er lig med lille forhindring, mens få ressourcer og/eller lille kapacitet udløser oplevelsen af stor forhindring. Uagtet at forhindringen måske er den samme. Helt ubevidst afkoder hjernen opgaven, og afdækker mulighederne for at overvinde den. I regnestykket ligger ikke per automatik en opfattelse af, at du eventuelt kan overvinde forhindringen sammen med andre. At du både har din egen og andres ressourcer og kapacitet til rådighed.


Det er simpelthen ikke en forankret og naturlig sandhed, og det skyldes, at den ikke er blevet udfordret. Hverken af dig selv eller af kollektivets fortælling. I den fælles historiefortælling hylder vi eneren, der gjorde noget stort, og glemmer, at hylde holdet rundt om vedkommende.


Hvor meget ansvar kan du rumme? Hver eneste dag skal vi overvinde små og store forhindringer, og mens vi i nogle sammenhænge er rigtigt gode til at løfte i flok, så er vi rigtigt dårlige til det i andre. Sidstnævnte i særdeleshed, når projektet rykker så tæt på os selv, at vi har taget et større bevidst eller ubevidst ejerskab på det. Det kan eksempelvis være som iværksætter, som leder eller i forbindelse med livsstilsændringer.


Når det oplevede omfang af ansvar øges, så vokser også oplevelsen af at skulle gøre mere af det alene. Ofte helt uden at forholde sig til, hvor meget af ansvaret, der reelt er personligt og der er kapacitet til at rumme.


Hillary havde ansvar for at bringe sig til toppen af Mount Everest, men der var rigtigt meget praktisk, som han ikke havde ansvar for. Eksempelvis bar Norgay det meste af oppakningen. Hillary havde i realiteten et stort antal mennesker omkring sig med særskilte ansvar, der havde til formål at sikre at han, og det andet ekspeditionshold (der fejlede før Hillary og Norgay gjorde forsøget) kunne nå toppen.


Med det in mente, så er det helt afgørende spørgsmål, som du skal stille dig selv, hvis du vil nå dine bjergtinder, hvem skal være i dit team for at du lykkes bedst?


Du har helt sikkert allerede mennesker i dit liv, som fylder meget og lidt. De mennesker er kommet ind på tidspunkter, hvor du havde brug for dem og de gjorde en forskel. De er ofte blevet hængende, selvom behovet har ændret sig.


Skab plads til mennesker En af de ting, som jeg som coach arbejder med, når et menneske står over for store forandringer, er at skabe ledig kapacitet. Altså etablere en oplevelse af at kunne se sig selv, sin situation og sine muligheder på afstand og derefter gøre op med sig selv, hvordan der fremadrettet bruges af kapaciteten til at nå i mål.


Det handler også om de mennesker, der fylder meget og lidt. Når du prioriterer, hvordan du vil bruge din kapacitet konstruktivt, så skal du også prioritere dit ”team”.


Du har allerede et "team”, men er det faktisk et ”team”, som hjælper dig over eller forbi aktuelle forhindringer?

For rigtigt mange mennesker er ”teamet” fastlåst af en stærk relation skabt af tidligere forhindringer. Det betyder, at ”teamet” også kommer til at være det, der naturligt involveres i nye forhindringer, selvom de to forhindringer kan være vidt forskellige. Vi kigger mod mennesker, som vi har tillid til, og som vi er lykkedes med tidligere. Med i overvejelsen er sjældent om det er de rette mennesker til den konkrete udfordring. Dermed ender vi med at forsøge at løse nye udfordringer med gamle løsninger. Omrokering af relationer Et konkret eksempel er Line, der kom til mig, fordi hun gerne ville prioritere anderledes i bestræbelsen på at opnå bedre balance mellem arbejdsliv og fritid. Hun oplevede at have et stærkt socialt netværk, der bakkede hende op, men hun havde alligevel også en oplevelse af at kæmpe (og tabe) for at nå i mål.


Ved at betragte den aktuelle situation og den ønskede situation, og de forhindringer, der skulle overvindes for at nå derhen, så stod det ret hurtigt klart, at det krævede noget andet end det, som de nærmeste sociale relationer rent faktisk bidrog med. Faktisk var noget af den hjælp, der kom, direkte kontraproduktiv for at nå målet.


I forløbet blev der skabt dels en forståelse af, hvad der var brug for og dels hvem, der kunne hjælpe. Et menneske, der aktuelt ikke var tæt på, skulle have en mere fremtrædende rolle. Både indsigten til at se, finde og knytte et menneske tættere på sig kræver ledig kapacitet. For Line betød det en omprioritering af relationerne.


Det handler ikke nødvendigvis om at vælge mennesker fra, men simpelthen om at give mennesker mere eller mindre plads. Det er en løbende proces, der har til formål at sikre din fremdrift, og dine muligheder for at nå bjergtinderne.


Heri ligger den svære kunst. Du skal sætte og reorganisere dit team løbende. Du skal investere i din ledige kapacitet - og når det kommer til relationer, så er det både mentalt, fysisk og emotionelt - for at kunne se, etablere og rumme det team, der lige nu kan gøre den største forskel for dig.


Hvem kan hjælpe mig videre herfra? Hvem kan støtte mig? Hvem kan spille mig god (eller bedre)?


… og hvordan sikrer jeg mig, at der er ledig plads til at rumme nye relationer eller relationer på en ny måde?


Har du også brug for at opbygge et stærkt team omkring dig, og behov for hjælp til at skabe kapacitet til at se hvordan, så kontakt mig helt uforpligtende.

Kommentare


Future Being_logo6.png
Modtag min INSPIRATIONSMAIL
1 ny artikel med inspiration - direkte i din mailboks hver 14. dag

Tak for din tilmelding

bottom of page