top of page

Din selvindsigt er en superkraft

Din evne til at forstå og genkende dine tanker, følelser og handlinger, og deres indflydelse på adfærd og beslutninger, er afgørende for din udvikling og de aftryk, du kan sætte


Selvindsigt er en af de mest kraftfulde evner, du som menneske er blevet udstyret med, og som med sig bærer et enormt potentiale. Det er en superkraft, der kan forandre en tilstedeværelse i livet og dermed forandre verden, både den indre og den ydre.


Det er samtidig en skrøbelig størrelse, som vi selv er med til at begrænse. Mennesker er komplekse, og alle kompetencer tjener et formål, der grundlæggende skal beskytte os og sikre vores overlevelse. Alt dette kan kollidere og betyde, at nogle evner er sværere at forløse end andre.


Selvindsigt kan således lide under en lang række, og i denne sammenhæng, mindre konstruktive evner, der skal hjælpe til med at opfylde vores behov.


En helt grundlæggende forhindring for at styrke sin selvindsigt er behovet for tryghed. Dette er et helt essentielt menneskeligt behov, der er forankret helt nede i underbevidstheden, fordi det er tæt knyttet til vores overlevelse.


Når du begynder at arbejde med selvindsigt, går du på opdagelse i et indre, der er ukendt for din bevidsthed. Dette er logisk set ikke forbundet med en trussel mod vores eksistens, men nede i underbevidstheden arbejdes ikke med rationaler. Det er ukendt og dermed forbundet med risiko. Så at begynde at kaste lys rundt i sit indre kommer derfor ofte - og altså helt naturligt - med en følelse af ubehag.


Hvordan dette ubehag undgås eller håndteres, er forskelligt fra menneske til menneske, men det er ikke usædvanligt, at der opstår grader af selvbedrag. Det vil sige, at man omskriver, ignorerer eller benægter alt det, der i egne øjne kunne være fejl eller svagheder. Det er en forsvarsmekanisme, der aktiveres, når vi konfronteres med noget, der opleves mere ubehageligt end vi kan rumme eller håndtere.


Selv med en intention om at se sig selv i øjnene på godt og ondt, kan der opstå modvilje, fordi der i processen kan afsløres drømme og behov for forandring og personlig udvikling. Med det følger et personligt ansvar og udfordring af status quo, hvilket kan kollidere med følelsen af tryghed ved det kendte.


Oveni kommer så den eksterne påvirkning, hvor vi dels fyldes op og dermed får mindre kapacitet til at rumme os selv, dels bombarderes med distraktioner, der flytter vores fokus fra at være rettet indad til at blive rettet udad.


Jeg møder ofte ovenstående forhindringer undervejs i forløb med mennesker, der ellers har sænket skuldrene og oprigtigt gerne vil blive klogere på sig selv og stå med et stærkere udgangspunkt for at forløse deres potentiale. Det er helt normalt.


Selvindsigt er et livtag med sig selv, og hvis den ikke er trænet, så har den brug for hjælp og støtte. Ikke mindst fordi den er oppe mod veltrænede og dybt forankrede strategier, der grundlæggende skal sikre indre ro og stabilitet. Uagtet at dette status quo også begrænser et udviklingspotentiale og din evne til at være god til at være dig.


For selvindsigt er en vej til at blive god til at være dig. Med selvindsigt følger således adgang til en lang række gevinster, der både er positive i den indre og den ydre verden.


Autenticitet Styrket selvindsigt giver en dybere forståelse af egne tanker, følelser, værdier og adfærd. Det er således en mere direkte forbindelse til det autentiske jeg.


Meningsfuldhed Med selvindsigt følger adgang til et kompas, hvorfra der kan træffes beslutninger, der er i overensstemmelse med værdier og mål. Det styrker meningsfuldheden og ejerskabet på egne handlinger og reducerer samtidig risikoen for at reagere impulsivt.

Relationer Når der er øget selvindsigt, er der styrket forståelse for, hvordan egen adfærd og følelser påvirker andre, og dermed et udgangspunkt, hvorfra der kan skabes bedre kommunikation og samarbejde med andre mennesker.

Selvværd Med indsigt i egne styrker og svagheder har du mulighed for at tage ejerskab på dig selv som et helt menneske med alt, hvad det indebærer.

Stresshåndtering Selvindsigt er adgang til en dybere forståelse af, hvad der påvirker netop det menneske, du er, og hvordan du kan korrigere faktorer i dit liv, der påvirker dig negativt.

Selvomsorg Med selvindsigt følger langt større forståelse for, hvad du har brug for, hvordan og hvornår.


Løsningskraft Med indsigt i mønstre og vaner er det muligt at udfordre sig selv samt åbne for alternative perspektiver og tilgange til løsning af problemer.


Læring Når du kender dine styrker og svagheder, har du langt nemmere ved at prioritere dit fokus i læringssituationer og bygge bro mellem det, du præsenteres for, og det menneske, du er. Dette styrker evnen til at forankre ny viden.


Følelser Med selvindsigt følger en dybere og mere nuanceret forståelse af følelserne, og dermed adgang til at opleve dem på en dybere måde og omsætte dem konstruktivt i hverdagen.


Empati Selvindsigt er også en evne, der gør det mere naturligt for dig at sætte dig selv i andres sted og forstå deres handlinger og følelser.


Talentforløsning Når du gennem selvindsigt får viden om dine talenter, kan du bruge den til at skræddersy en hverdag, hvor du bevæger dig mere naturligt og opnår en nemmere adgang til udvikling og læring.


Tryghed Med en øget selvindsigt følger der en dybere indre tryghed, da der er mindre indre konflikt og kamp. Dette erstattes af harmoni, balance og ro. Selvindsigt kan føre til et langt mere trygt sted end det, du nogensinde havde forestillet dig, fordi du er i det bedste af alt selskab: dig selv.


Hvis du lige nu føler eksempelvis ubehag ved selvindsigt eller føler dig overvældet af potentialet i selvindsigt, så luk øjnene et øjeblik og prøv at blive klog på, hvor du er lige nu mentalt, fysisk og emotionelt.


Dette er også selvindsigt.


Så snart du retter fokus indad, er du i gang, og du behøver ikke gøre mere end du har kapacitet til. Selvindsigt er ikke et slutmål, men en evne, som skal trænes, og her gælder de samme regler som med alt andet, som du ikke mestrer på forhånd. Det starter med det første, lille skridt.


Hvis du vil have min hjælp til at skabe selvindsigt og bruge det konstruktivt, så er du velkommen til at kontakte mig via kontaktformularen nederst på siden. Så kontakter jeg dig efterfølgende for nærmere aftale om tidspunkt. Den indledende dialog er altid uforpligtende og helt gratis.

Comentários


Future Being_logo6.png
Modtag min INSPIRATIONSMAIL
1 ny artikel med inspiration - direkte i din mailboks hver 14. dag

Tak for din tilmelding

bottom of page