top of page

Du HAR et problem - du ER ikke problemet

Det kan være svært at distancere sig personligt fra et problem i hverdagen, hvilket gør det vanskeligere at løse


Det kan være svært at distancere sig personligt fra et problem i hverdagen, hvilket gør det vanskeligere at løse.


Livet er besværligt, og nogle gange bliver besvær til problemer, hvilket ikke nødvendigvis er udtryk for selve problemet, men afspejler vores personlige møde med det.


Det er således helt normalt, at vi enten i løbet af arbejdsdagen eller i livet i almindelighed reagerer med følelser på modstand. Det er skuffelse, vrede, frustration, sårbarhed, frygt og bekymring. Det betyder, at problemet ikke længere er en ekstern ting, der kræver en løsning, men bliver en intern oplevelse, der udfordrer vores selvforståelse.


Følelser er ikke rationelle og kobler derfor det rationelle filter fra, og vi bliver en del af problemet.


Det er det, der sker, når vi tager et problem personligt og begynder at stille spørgsmål ved vores faglighed, værdier og selvforståelse. Disse, ofte negative, tanker om os selv, bebrejdelse og følelsesmæssige uro opleves typisk uforholdsmæssigt stærke i forhold til problemets faktiske omfang.


Ud over at det i sig selv udløser stress og skader vores selvværd, så begrænser det også i væsentlig grad vores adgang til faktisk at håndtere kernen i den udfordring, som vi står overfor, og nu opleves som et (personligt) problem.


At løse et problem kræver ledig mental kapacitet, hvor der er både rum til at finde løsninger og eksekvere på dem. Den kapacitet begrænses, fordi følelserne presser på, og tankerne fokuseres andre steder.


Det kan ske i alle mulige sammenhænge.


Forestil dig, at du har arbejdet hårdt på et projekt på din arbejdsplads, men det mislykkes. Det kan udløse en oplevelse af at være en fiasko eller simpelthen ikke god nok. Det kan fylde så meget, at det bliver sværere at anerkende, at projektet ikke lykkedes som forventet, finde årsagerne og derefter arbejde på forbedringer eller sikre læring.


Det sker også i relationer, hvor en konflikt kan føre til selvbebrejdelse, hvor fokus i stedet bør være på eksempelvis kommunikation og konfliktløsning.


Jeg har selv arbejdet med ledere, der har truffet beslutninger, der udløste uventede negative konsekvenser. I stedet for at forholde sig til det og håndtere det, blev fokus rettet indad. For nogle med markante emotionelle konsekvenser for både dem selv og deres omgivelser. Når den ledige kapacitet er brugt, sætter overvældelsen ind, og det kan resultere i et negativt pres enten indad eller udad. Tilbage står, at det oprindelige problem ikke er blevet håndteret, men i stedet nu kan fremstå endnu mere uhåndterbart.


Det er således afgørende for din evne til at løse et problem konstruktivt, at du i så høj grad som muligt betragter det som en objektiv udfordring.


Det kan kræve, at du tilgår det med hjælp fra et menneske, der kan flytte fokus væk fra din indre dialog. Det kan være en kollega, men også være en professionel samtalepartner som en coach, terapeut eller psykolog. De har adgang til perspektiver, der ikke er farvet af følelser, og kan dermed styrke den objektive tilgang til problemet og støtte op om de tilhørende løsningsmuligheder.


Det er også muligt at træne sine egne objektive problemløsningsfærdigheder. Det starter med selvindsigt og dernæst en række strategier, der over tid kan blive en naturlig måde at møde problemer på.


Selvindsigt Afdæk dine reaktioner på problemer. Hvad tænker og føler du, og hvordan reagerer du på udfordringer? Den viden er med til at gøre dig klog på, hvornår du ryger i fælden med at gøre problemer personlige.


Analysér Undlad at agere på et problem, før du har indsamlet faktuel viden om problemet og forstår det.


Flere løsninger Brainstorm på løsninger og skriv dem ned. Nogle gange er den første løsning ikke den rigtige.


Både/og Sørg for at have gennemgået fordele og ulemper ved løsningerne. Nogle gange giver det adgang til nye løsningsideer, der placerer sig mellem de umiddelbare løsningsmuligheder. Du står således ikke i et valg mellem løsninger, men skaber lige præcist den løsning, der kan favne fordelene ved flere af de umiddelbare løsningsmuligheder.


Prioriter løsninger Når du har overblik over løsninger på problemet, skal du prioritere dem efter effekt og realisme.


Planlæg og eksekver Lav en konkret handlingsplan med de nødvendige skridt, som skal tages for at eksekvere på løsningen og sæt det i værk.


Evaluer Denne del er vigtig for træningen, fordi du har brug for at se, hvad der fungerer, og hvad der skal korrigeres, hvis du vil være god til noget. Det kan eksempelvis gøres ved at genbesøge et problem og de nedskrevne løsninger nogle dage senere og så reflektere over begge dele.


Ud over den indledende indsigt ligger der implicit i ovenstående proces, så fastholdes øjnene ”på bolden” hele vejen. Det vil sige, at ud over at træne nogle værktøjer til objektiv problemløsning, så er også processen en ekstern øvelse, hvor der er mindre plads til internalisering.

Comments


Future Being_logo6.png
Modtag min INSPIRATIONSMAIL
1 ny artikel med inspiration - direkte i din mailboks hver 14. dag

Tak for din tilmelding

bottom of page