top of page

Hvad fanden skal jeg med en coach?

Kan selv, vil selv, gør selv! ... men hvad nu, hvis netop dét blev lidt nemmere, så du kunne gøre en endnu større forskel for dig selv og for andre?

Hvilken forskel vil det gøre for dig, hvis du nåede dine mål hurtigere og nemmere?

Jeg møder rigtigt mange forestillinger om coaching, når jeg taler med mennesker og afslører, hvad jeg investerer mig selv i og dedikerer mit arbejdsliv til.


Coaching er simpelthen blevet et voldsomt mudret begreb, hvilket naturligvis rammer os, der har gjort det til en professionel levevej, men nok så ærgerligt får mennesker, der kunne have glæde af det, til at vælge det fra. Forklaringen kan ligge flere steder, men alene det at begrebet er relativt nyt, og at titlen coach ikke er en beskyttet titel, åbner naturligvis for en meget bred fortolkning. Også af dem, der praktiserer det. Det er vokset ud af sportens verden, hvor det også i dag er blevet en essentiel del af professionelt setup rundt om hold og udøvere i hele verden. Det bevægede sig fra sportens verden over i andre præstationsmiljøer, og fandt således vej til erhvervsliv, hvor coachende værktøjer i dag inddrages i både uddannelsen af og udfoldelsen af ledelse.


Mange topledere har i dag, nøjagtigt som sportsfolk, en tilknyttet coach, der hjælper dem til at stå stærkest muligt i lederrollen. Endnu har coaches ikke helt fundet samme vej ind i organisationer, så også medarbejderne har adgang til dem, men det skal nok komme.


Og så er der privatsfæren, hvor coaching inden for nogle områder har fået etableret sig stærkere end andre.


Alle kan således have glæde af at stå stærkest muligt, finde balance, etablere handlekraft og nå sine mål i livet. Om det er på arbejde eller privat, så har det positiv afsmitning begge steder, og dermed noget, der kan mærkes positivt af den enkelte i livet og aflæses direkte på bundlinjen i virksomheden.


Det er dét coachen hjælper med, og så vil hver enkelt professionel coach have specifikke styrker til at gøre en forskel i konkrete kontekster. Eksempelvis inden for stress eller vægttab eller inden for arbejdskultur og ledelse osv.


Når jeg eksempelvis arbejder med organisationer, ledelse og arbejdsliv, så hviler min værktøjskasse også på et fagligt fundament etableret gennem mange års praktisk ledererfaring i forskellige typer af organisationskultur. Det hviler så yderligere på en filosofi om væredygtighed.


Så helt konkret kan du bruge en coach til blandt andet, at...

  • skabe positiv forandring, der er langtidsholdbar

  • booste din handlekraft

  • få dig til at lykkes hurtigere (måske endda nemmere)

  • opnå indre balance til at stå stærkere i modgang


Repræsenterer du en organisation eller et team, så kan din gruppe bruge en coach til blandt andet, at ...

  • øge trivslen

  • skabe fremdrift

  • styrke samarbejde og samskabelse

  • opnå bedre resultater og sikre forankring af forandringer


Gevinsterne er mange flere end det, så stille og roligt åbnes mere og mere for at inkludere coaching i alle aspekter af livet, hvor de fleste oplever at skulle klare mere selv under et stigende pres.

Men lad mig alligevel lige tage livtag med et udsagn, som mange coaches mødes med (også mig):"Det er for dyrt, tager for lang tid og det er alligevel mig selv, der skal lave alt arbejdet".


De to første dele af udsagnet er subjektive, oplevede værdier baseret på en instinktiv indre prioritering. Hvad kunne jeg i stedet bruge tid og penge på, som ville give mig en sikker og kendt oplevet værdi? Den sidste del af udsagnet er for så vidt rigtigt, men lige med den nuance, at du ikke skal gøre det alene. Coachen er med dig.


Det giver ingen mening at diskutere pris eller tid, for det vil i sidste ende altid handle om, hvor meget du er parat til at investere i forhold til det potentielle udbytte. Hvad vil det rent faktisk give dig, hvis du opnår det resultat som du drømmer om? Hvis værdien af dit mål i sidste ende ikke overstiger en værdi, som du også kunne bruge din tid og dine penge på at opnå, så er coaching altid dyrt.


Og så er der den sidste del af udsagnet. Det er naturligvis dig eller jer, der skal flytte dig eller jer mod målet, hvilket er hårdt, men coachen er med på rejsen, og har redskaberne, som styrker handlekraft og fremdrift. Betragt coaching som en opkvalificering af dig som menneske (eller jer som gruppe), nøjagtigt som efteruddannelse er opkvalificering af dig (eller jer) som faglighed(er). Er du usikker på, hvorvidt eller hvordan en coach vil kunne gøre en forskel for dig eller jer, så kontakt mig. Ud over at hjælpe mennesker og virksomheder selv, så henviser jeg også gerne til coaches med stærke kompetencer på specialområder.

Future Being_logo6.png
Modtag min INSPIRATIONSMAIL
1 ny artikel med inspiration - direkte i din mailboks hver 14. dag

Tak for din tilmelding

bottom of page