top of page

Den emotionelt intelligente arbejdsplads

Vi har følelser med på arbejde, og det er vores egen og fællesskabets evne til at håndtere dem intelligent, der dikterer hvor konstruktivt et bidrag de bliver

En emotionelt intelligent arbejdsplads har fordel af en lang række store gevinster for både medarbejdere og bundlinje.

Jeg har gennem årene haft adgang til arbejdspladser præget af stor passion, og dermed også tydeligt emotionelle arbejdspladser. Ikke alle steder med en bevidsthed om det, og derfor heller ikke en produktiv måde at være det på.


Sat lidt på spidsen har den emotionelle intelligens være utrænet eller ignoreret, hvilket i praksis har skabt hverdage med store følelsesmæssige udsving og et potentielt højt emotionelt stressniveau.


På den ene side kan det drive virksomheden fremad, fordi følelser er brændstof til handling, og på den anden side fuldstændigt afspore samme virksomhed, fordi det kan føre til uhensigtsmæssige handlinger.


Problemet er som oftest, at over tid ender afsporingerne med at være mere alvorlige end de opnåede gevinster.


Virksomhedens fundament begynder simpelthen at krakelere, fordi følelserne bevæger sig grænseløst rundt i alle sprækkerne og får dem til at udvide sig. Det betyder, at den psykologiske tryghed svinder og med det følger en meget lang række af negative konsekvenser.


Det er derfor fuldstændigt nødvendigt, at enhver virksomhed og i særdeleshed dem, der er drevet på passion, forholder sig til den emotionelle del af kulturen i organisationen.

Intet menneske møder således op og hænger sine følelser udenfor døren. Følelserne er med os altid, og det er graden af vores emotionelle intelligens, der er afgørende for, hvordan det kommer til udtryk i hverdagen.


At gøre arbejdspladsens emotionelle fundament intelligent betyder, at der er et højt emotionelt bevidsthedsniveau og udfra det etableret en ramme, der både er rummelig, men også har opsatte grænser.


For at kunne lykkes med det, er der to grundlæggende præmisser, som kræver en accept.


En arbejdsplads er sammensat af individuelle mennesker!


Følelser er en naturlig del af mennesker, og derfor en naturlig del af arbejdspladsen!


Derefter følger en række bærende elementer.


Selvindsigt Når det kommer til vores indre følelsesliv, så er det en meget individuel størrelse, og derfor har en emotionelt intelligent arbejdsplads behov for, at hvert enkelt menneske har en grad af selvindsigt i sit eget emotionelle landskab.


Rummelighed

Det kræver ledig emotionel kapacitet at kunne se andres følelser og mærke dem uden at få dem dømt af eller blandet sammen med sine egne. En emotionelt intelligent arbejdsplads har således behov for, at den enkelte har følelsesmæssig rummelighed.


Regulering

Vi kan ikke diktere, hvad vi føler, men vi kan til gengæld regulere, hvordan vi reagerer på følelser. En emotionelt intelligent arbejdsplads har således behov for, at den enkelte er bevidst om og kan håndtere egne følelser og reaktioner på disse.


Kommunikation

Følelser lever indeni os, og er en oplevet tilstand, hvorfor de færreste faktisk har et etableret sprog for deres følelser. Det betyder, at følelser er rigtigt svære at tale om, og særligt dem, som vi helst undgår eller forsøger at forholde os så lidt til som muligt til. En emotionelt intelligent arbejdsplads har således behov for at træne samtalen om følelser, så den bliver en naturlig del af hverdagen.


Tryghed

Følelser påvirker os både mentalt og fysisk, og derfor er det vigtigt, at der er fokus på sammenhængen mellem dem. Den emotionelt intelligente arbejdsplads investerer således i følelserne, hvilket ikke mindst gælder styrkelse af tryghed. Dette gælder i særdeleshed den psykologiske tryghed, der fungerer som et helt grundlæggende fundament for alle velfungerende arbejdspladser.


Med ovenstående er det muligt at bygge fundament for en emotionelt intelligent, og dermed stærk, arbejdsplads, hvor der på den ene side er plads til følelser, men også grænser, der styrker det konstruktive bidrag frem for det destruktive.


INVESTERING

En emotionelt intelligent arbejdsplads opstår ikke af sig selv. Mens ovenstående intentioner kan være både logiske og fornuftige, så stiller det også betragtelige krav til den organisation, der skal lykkes med det.


Ledelse For at skabe en emotionelt intelligent arbejdsplads, skal organisationens ledere være engagerede og involverede i processen. De skal være villige til at implementere ændringer i organisationen og fungere som rollemodeller for medarbejderne.


Kultur At etablere en emotionelt intelligent arbejdsplads kan kræve en større eller mindre kulturændring. Organisationen skal være villig til at ændre sine eksisterende kulturer og værdier og skabe en kultur, der er mere fokuseret på medarbejderne og deres trivsel.


Træning og uddannelse Organisationen skal være parat til at investere i træning og uddannelse af medarbejderne i emotionel intelligens og kommunikation.


GEVINSTER

Det er en ressourcemæssig krævende opgave at styrke den emotionelle intelligens, men heldigvis er det således, at den opbygges gradvist og derfor også er en gradvis investering.


Undervejs høstes så gradvist også en lang række af de gevinster, som følger med den emotionelt styrkede arbejdsplads og organisation.


Engagement og produktivitet En emotionelt intelligent arbejdsplads er bedre rustet til at se og imødekomme den enkelte medarbejders behov og bekymringer, hvilket styrker engagementet og produktiviteten.


Kommunikation og samarbejde

En emotionelt intelligent arbejdsplads har adgang til en kultur med åben kommunikation og samarbejde, hvilket kan styrke teams og løfte effektiviteten.


Kloge beslutninger

På en emotionelt intelligent arbejdsplads træffes beslutninger med indsigt i de emotionelle faktorer, der kan påvirker resultatet.


Loyalitet og trivsel

En emotionelt intelligent arbejdsplads har adgang til at skabe et positivt og trygt arbejdsmiljø og dermed styrke sin evne til både at rekruttere og holde på medarbejdere.


Innovation

En emotionelt intelligent arbejdsplads styrker den psykologisk tryghed, hvilket giver adgang til øget kreativitet, mod og løsningskraft i hverdagen.


Relationer

En emotionelt intelligent arbejdsplads har langt bedre betingelser for at kunne forstå kunder og samarbejdspartneres behov og bekymringer.


Er du nysgerrig på, hvordan I kan arbejde med og styrke den emotionelle intelligens på netop jeres arbejdsplads, så er du meget velkommen til kontakte mig. Alle indledende henvendelser er uforpligtende og gratis.
Comments


Future Being_logo6.png
Modtag min INSPIRATIONSMAIL
1 ny artikel med inspiration - direkte i din mailboks hver 14. dag

Tak for din tilmelding

bottom of page