top of page

Psykologisk tryghed er afgørende i krisetider

Det er kulturen og den underliggende tryghed, der afgør, hvor godt en virksomhed klarer sig igennem en periode med stort pres og uforudsigelighed - og som leder går du forrest

Det er i krisetider, at virksomhedens kultur står sin test - og psykologisk tryghed er essentiel.

Det er tæt på umuligt at åbne et nyhedsmedie uden at blive mødt med historier om krisen, der lige nu rammer økonomi og energiforsyning. Alt er dyrere, og særligt prisen på el og opvarmning er steget eksplosivt. Det rammer den enkelte, men også virksomheder med afledt usikkerhed om det økonomiske fundament på både kort og lang sigt.


Det sker kort tid efter en pandemi, der fortsat kaster skygger ind over budgetter, regnskaber og mennesker.


I mange virksomheder bliver den usikkerhed til utryghed, der forplanter sig ned gennem organisationen, indtil det begynder at erodere selve det fundament, som sikrer virksomhedens evne til at blive stående i den aktuelle modvind.


Organisationen, og det vil sige medarbejderne, skal stå deres test. Det er her, at psykologisk tryghed for alvor bliver en afgørende faktor.


Psykologisk tryghed er det væsentlige element i en kultur, hvor den enkelte kan føle sig sikker og ikke risikerer at blive nedgjort, udstillet, udskammet eller udelukket ved at stille spørgsmål, ytre bekymringer, præsentere idéer eller påpege fejl.


Det har været italesat som en afgørende kilde til trivsel på arbejdspladsen, men det strækker sig helt til bundlinjen i virksomheden, fordi psykologisk tryghed understøtter virksomhedens robusthed, handlekraft og innovationsevne.


Lige nu, hvor flere virksomheder oplever at stå i et stormvejr, er det afgørende at huske på, hvad psykologisk tryghed kan betyde for at komme helskindet igennem.


I mit arbejde træder jeg ind i virksomheder, der lige nu slås på flere fronter samtidig og hvor blikket gennem et stykke tid har været rettet på udefrakommende udfordringer. Det handler ikke kun om energipriser, men også svingende markeder og rekruttering. Alle faktorer påvirker organisationen negativt, men kan overses eller blive negligeret, fordi blikket er rettet ud og ikke ind, og interne arbejdsgange primært bliver vertikalt orienterede.


Min erfaring er, at rigtigt mange udfordringer, i modgang såvel som medgang, kan føres tilbage til manglen på psykologiske tryghed i hverdagen.


Konsekvenserne bliver endnu mere mærkbare i krisetider.


Det koster blandt andet på kreativitet og lysten til at udfordre vanetænkning, hvilket i praksis begrænser virksomhedens muligheder for at løse opgaver på nye måder eller opdage nye forretningsmuligheder.


Det koster på rummeligheden, fordi mindre tryghed giver frygten mere plads hos den enkelte. Frygt skubber i praksis mennesket mod det kendte og det, der ligner mennesket selv, hvilket kan resultere i øget segmentering. På en arbejdsplads betyder det, at medarbejdere kan opleve at stå udenfor. Det kan være sig både i forhold til personlighed, etnicitet, alder og køn. Det igen kan udløse større medarbejderomsætning og reduceret evne til at korrigere kursen, fordi spektret af perspektiver snævres ind.


Det begrænser samtidig samarbejde på tværs af organisationen, hvor silotænkning styrkes og der opstår en risiko for, at der på ledelsesniveauet ageres ud fra en mindre forståelse af organisationen som helhed. Dette kan udvikle sig til kamp om ressourcer og vertikale beslutninger, der kolliderer med beslutninger andre steder. I praksis en situation med flere daglige ildebrande, der føjer sig til dem, som er udløst af presset udefra.


I disse situationer kommer ledere og medarbejdere i klemme med dalende motivation og engagement samt et højnet konfliktniveau. Det aflæses i stigende sygefravær og opsigelser, hvilket er kostbart økonomisk, men også begrænser virksomhedens produktivitet på et tidspunkt, hvor der er allermest brug for at bruge ressourcerne klogt.


Når enkelte eller flere af disse symptomer dukker op, skal de tages alvorligt, fordi sprækker i fundamentet ikke forsvinder af sig selv, men gradvist vokser sig større.


Det klares dog ikke med et fingerknips, og investeringen stiller ekstra store krav til mod, fordi vigende psykologisk tryghed også betyder, at netop modet til at kigge ind og ændre noget er begrænset.


Som leder er det vigtigt at gå forrest, når det handler om at skabe den nødvendige psykologiske tryghed, og du kan derfor starte med at tage et ærligt kig på organisationen og gøre status på den aktuelle psykologiske tryghed.


Dernæst kan du overveje nogle af nedenstående spørgsmål, som er et udpluk af mange, der er med til at afdække, hvordan lederen selv er medspiller på skabelsen af psykologisk tryghed:


  • Hvor god er jeg til at inddrage medarbejdere i beslutningsprocesser?

  • Hvor tydeligt kommunikerer jeg om forventninger og ansvar?

  • Lytter jeg uden at dømme?

  • Står jeg til rådighed med hjælp og støtte, når det er nødvendigt?

  • Hvor godt rummer jeg forskellighed?

  • Begrænser jeg eller udvider jeg mulighederne for at alle kan dele perspektiver i plenum?

  • Handler jeg i overensstemmelse med virksomhedens værdier?

  • Har jeg tillid til mine medarbejdere?

  • Hvordan italesætter jeg fejl?


Spørgsmålene har til formål at skabe selvindsigt, hvilket er væsentligt, fordi lederen er kulturbærer. De giver således mulighed for refleksion, der igen kaster lys over nogle af de muligheder, der ligger i at korrigere egen adfærd, samt synliggøre processer, der, måske, kræver ændringer andre steder i organisationen.


Du kan således bruge svarene til at lægge en strategi for psykologisk tryghed med konkrete adfærdsmål (KBI’er), der understøtter den psykologiske tryghed. Både for den enkelte (også dig) og kollektivet. Det kan således tænke ind i alle de relationer, som vi har i hverdagen. Både vertikalt og horisontalt.


Det er en lang og sej proces, fordi psykologisk tryghed, ligesom tillid, tager lang tid at etablere, forankre og vedligeholde. Sidstnævnte er vigtig, fordi den psykologiske tryghed kan forsvinde meget hurtigt, hvis ikke der er fokus på den.


Står du eller I lige nu i en situation, hvor usikkerhed og utryghed i organisationen begrænser jeres modstandsdygtighed i en svær periode, så kan det være det helt rigtige tidspunkt at investere i psykologisk tryghed. Du er meget velkommen til at kontakte mig, hvis du er interesseret i at få min hjælp til at løfte den psykologiske tryghed i netop din organisation.

Comments


Future Being_logo6.png
Modtag min INSPIRATIONSMAIL
1 ny artikel med inspiration - direkte i din mailboks hver 14. dag

Tak for din tilmelding

bottom of page