top of page

Succes er ikke garanti for lykke

Et dedikeret fokus på resultater og præstationer kan i praksis begrænse din mulighed for at blive lykkelig

Du kan nå de mest ambitiøse mål og stadig ikke opnå følelsen af lykke, for den kræver noget andet.

Det er nemt at sætte sig et mål. Faktisk gør vi det hele tiden og ofte helt uden at tænke over det, fordi det er planlagte opgaver og handlinger med et klart, forventet resultat. Når du bevæger dig ind i supermarkedet for at købe en liter mælk, så har du også sat dig et mål.


I praksis betyder det, at vi lykkes med rigtigt meget hele tiden. Når opgaven så bliver kompliceret eller svær, tænker vi mere over den, og jo mere den fylder, jo større er potentielt set følelsen af succesen, når vi kommer i mål.Glæden over en succes er ofte kortvarig, for lige bag ved ligger der en masser af andre opgaver og handlinger med mål, som vi så begynder at fokusere på. Hjernen er altså i praksis hele tiden et skridt foran, fordi fokus ligger på målet, da det er der belønningen ligger.


Det efterlader i praksis mindre plads til at være lykkelig. Jeg har i mit arbejde som coach arbejdet med succesfulde mennesker, der ikke er lykkelige. De forstår det ikke. De engagerer sig, de handler og de når ambitiøse mål på næsten daglig basis. I nogle tilfælde skruer de endda op for ambitionsniveauet i en sikker forvisning om, at det må være fordi resultaterne er for små, at lykken udebliver.


Jeg har succes, så hvornår bliver jeg lykkelig? På et tidspunkt sad jeg med en leder, der fra alle sider blev rost og anerkendt for sine resultater, men ikke var glad. Hans umiddelbare strategi havde været at skrue op for indsatsen i den overbevisning, at det var hans eget ambitionsniveau, som var højere end omgivelsernes, hvorfor den vedvarende indre glæde udeblev. Optursfølelsen udløst af succes var kortvarig, og når den var væk, efterlod den nedtrykthed i stedet for en dybere forankret følelse af glæde.


Så begyndte han at fokusere på fysisk træning, og tilgik det med samme høje ambitionsniveau. Nu begyndte frustrationerne over manglende nærvær at indtræffe i de nærmeste relationer, mens andre var imponerede over hans aktivitets- og ambitionsniveau. De positive følelser indeni var stadig flygtige, og nedtryktheden voksede. Nu sammen med træthed og flere personlige udfordringer i forhold til venner og familie.


Og nu sad han så der, sammen med mig og med skuldrene nede, mens et stort spørgsmål trængte sig på: "Jeg gør alt det rigtige, jeg har succes, så hvorfor er jeg ikke lykkelig?"


Vejen til et svar er flere, og situationen ændres ikke med et fingerknips. Det er samtidig helt individuelt. For mens ovenstående udfordring nok er genkendelig for flere, så er vejen til lykke helt unik for hvert enkelt menneske.


Der er dog nogle overordnede betragtninger, som du kan have glæde af, hvis du kan se dig selv i en udfordring, der ligner eller minder om ovenstående.


Den første, og helt grundlæggende, er, at succes og lykke ikke er afhængige af hinanden. Du bliver simpelthen ikke automatisk lykkelig af succes, og du får ikke automatisk mere succes af at være lykkelig. Når det så alligevel kan ende med at blive blandet sammen, så skyldes det, at vi kan have svært ved at skille følelserne fra hinanden. Begge dele udløser stoffer i kroppen, der gør os glade.


Når de kommer grundet succes, så bliver det udløst i det øjeblik, hvor du rammer målstregen, og forsvinder hurtigt igen, fordi fokus nu flyttes til den næste målstreg. Jo flere gange du når en målstreg, jo mere er hjernen og kroppen trænet til at fokusere på mål, og i at nå dem, fordi du ubevidst ved, at der ligger en positiv belønning og venter.


Når den kommer grundet lykke, så udløses stofferne i kroppen uden at være afhængig af en målstreg. Det kan komme ud af det blå, ske oftere og blive hængende i kroppen længere, fordi det er forankret i nuet og ikke i fremtiden.


I praksis betyder det, at glæde gennem succes er afhængig af det, som du kan få senere, mens glæde gennem lykke er afhængig af det, som du allerede har.


Det kan betegnes som taknemmelighed, der er en anerkendt, bred vej til lykke, men ofte bliver skubbet i baggrunden af ambitioner, drømme og præstationer.


Når succes er vigtigere end lykke For et par år siden talte jeg med en tidligere elitesportsudøver, der var røget ned i et sort hul, da karrieren stoppede. Manglende, faste målstreger i alt fra træning til konkurrence, havde betydet færre succesoplevelser og dermed fravær af glæde. Undervejs i karrieren havde der simpelthen ikke været skabt et fundament for taknemmelig. Det var mere eller mindre bevidst blevet nedprioriteret, fordi det kunne "skabe en tilfredshedsfølelser, der kunne hæmme mulighederne for at presse sig selv til at blive bedre."


Nu er det ikke alle, der er elitesportsfolk, men vi er alle mennesker, og det, som foregår indeni, er i markant grad menneskeligt. Vi lever i en verden skabt af mennesker, og derfor også i en verden, der på mange parametre er præstationsstyrede. Vi er trænet til at blive belønnet for præstationen, og derfor naturligt motiverede (eller presset) til at bevæge os fremad.


Det bliver vi så ikke automatisk mere lykkelige af, fordi lykken eksisterer i nuet, hvilket vil sige, at den er uafhængig af tid og dermed ikke kræver, at vi bevæger os. Tværtimod, så skal vi ofte sætte tempoet ned, for at kunne se, hvad der er lige nu og her.


Eftersom vi kigger ind i en hverdag, der også fremadrettet har opgaver, mål og højt tempo, så er det nu mere end nogensinde op til hver enkelt af os at give mere plads til også at være lykkelige.


Balance mellem succes og lykke Skal det lykkes at få adgang til følelsen af lykke, så handler det om at tage nuet alvorligt. Simpelthen balancere sit fokus mellem den glæde, der ligger i det, der kan komme, med det, der allerede er. Balancere sit tempo til både at kunne stå stille og løbe.


I samtalerne med førnævnte leder handlede det om at stoppe kortvarigt op og finde frem til den indre motivation, der lå bag målene. Mærke efter og afdække, hvornår og hvordan grundlæggende værdier kommer til udtryk, og dernæst skabe praksis omkring kontinuerlig bevidsthed om dem. Altså træning i at have fokus på de lange mål uden at miste blikket for det, der er lige nu, og samtidig konstant have sig selv som udgangspunkt i nuet. I dette tilfælde dannede den nye bevidsthed grundlag for blandt andet at skrive dagbog i hånden med et andet fokus end opgaver, løsninger og resultater. I stedet have et fokus på at se og matche sig selv positivt med det liv, som leves lige nu - og skrive det i et langsomt tempo (derfor håndskreven dagbog).


Erfaringen blev ret hurtigt, at der opstod en fremprovokeret glæde over ting, der i dagligdagen havde befundet sig i blinde vinkler, og var blevet taget for givet. Det var ikke en følelse af succes, men en følelse af glæde over nuet. En mindre konkret, men dybere følelse af glæde, der blev gradvist nemmere at mærke, finde og opdage.


Lykken fik plads og blev synlig.

Væredygtighed

Fordelene ved lykke er mange. Jeg ved fra mig selv, mine klienter, fra kollegaer og fra forskning, at gevinsterne er både mentale, fysiske og emotionelle. Det styrker således væredygtigheden. Det vil sige, at vi faktisk er allermest gode til at være mennesker, når vi er gode til at være i nuet. Det er også det eneste tidspunkt, hvor vi med sikkerhed lever og kan handle.


Der ligger altså et potentiale for at opnå et stærkere udgangspunkt for at flytte os, når vi er lykkelige. Velvidende, at nogle lige der også bærer rundt på frygten for, at "bliver jeg for lykkelig, så mister jeg motivation for at flytte mig". Denne frygt er dog oftest forankret i ubalancen mellem succes og lykke, hvor førstnævnte er blevet den dominerende sandhed, så livet bevidst og ubevidst leves primært for at opnå succes.


Ud over adgang til en kortere vej fra intention til handling, så kan der også fremhæves andre potentielle gevinster med lykke:

  • Forbedret fysisk, mentalt og emotionelt helbred

  • Øget empati

  • Styrkede sociale relationer

  • Stigende selvværd

  • Mindre utålmodighed

  • Færre, længerevarende stresstilstande

Har du brug for at stå stærkere i nuet, og genskabe en balance mellem succes og lykke, så behøver du ikke gå vejen alene. Du kan få mig med mig. Kontakt mig via formularen nederst på siden, så hører du fra mig. Den indledende samtale er gratis og uforpligtende.

Comments


Future Being_logo6.png
Modtag min INSPIRATIONSMAIL
1 ny artikel med inspiration - direkte i din mailboks hver 14. dag

Tak for din tilmelding

bottom of page